• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

AKTUALITY

V 37 týždni 2019 bude v obci pristavený veľkokapacitný kontajner na veľkoobjemový komunálny odpad.

Do kontajnera nepatri: sklo, plasty, pneumatiky, elektroodpad a ostatne komodity ktoré sú predmetom separovaného zberu!

Pneumatiky môžte nosiť k Požiarnej zbrojnici priebežne po celý rok.

výberové konanie

 03.09.2019

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 4, 082 07 Tuhrina

Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent/asistentka (100% úväzok)

Podkategória: asistent učiteľa.

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle platnej právnej úpravy.

Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade úspešnosti vo VK/VP Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle platnej právnej úpravy.

Iné súvisiace požiadavky: ovládanie štátneho jazyka.

Pracovný pomer na dobu určitú cca od 11.09.2019.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 06.09.2019 na adresu školy poštou/emailom.

Do e-mailovej správy uveďte: Pedagogický asistent – priezvisko a meno.

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

V Tuhrine, dňa 02.09.2019

                                                                                                                                Mgr. Zlata Chovancová

                                                                                                                                          riaditeľka školyÚradné hodiny

Pondelok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Utorok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Streda: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Štvrtok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Tuhrina
Počasie Tuhrina - Svieti.com

Anketa

Používate internet: