• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Prenájom Kultúrneho domu 

       

Kapacita Kultúrneho domu :

-smutočné posedenie max .100 ľudí

- ostatné akcie max. 60 ľudí 

Pre občanov:

Smútočne posedenie po pohrebe ........0,00€

Rodinné oslavy, posedenia .................20,00 -40,00€

                                         (podľa dĺžky trvania akcie)

Komerčné akcie ....................................60,00€

Pre cudzích:

Prenájom na 1 hodinu ..........................10,00€

Podmienky prenájmu : 

Záloha za prenájom Kultúrneho domu je 50€ 

Záloha za využitie priestorov kuchyne je 100€

Záloha sa skladá na Obecnom úrade minimálne týždeň pred akciou 

Záloha sa po akcií vráti v plnom rozsahu pokiaľ nedôjde k škodám na majetku obce v priebehu akcie.

Spoločenské organizácie a združenia pôsobiace na území obce Tuhrina sú od záloh oslobodené

Termín akcie treba mininálne 2 týždne vopred nahlásiť na sekretariáte Obecného úradu.

   DENNÝ STACIONÁR

   (Sociálne služby pre seniorov)

Od februára 2016 na základe spolupráce z neziskovou organizáciu Liri Petrovany 
vznikol v obci Denný stacionár, ktorí je pre našich seniorov otvorení denne od 7.30 do 15.30 hodiny v priestoroch Kultúrneho domu Tuhrina

Nezisková organizácia LIRI pripravila pre seniorov pomoc, poradenstvo a sociálne služby, ktoré im pomôžu prežiť dôstojnú a plnohodnotnú jeseň života v kruhu rovesníkov a priateľov v spoločenských priestoroch denného stacionára a taktiež pomoc, poradenstvo a sociálne služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom.

Ponúkame:Službu denného stacionára, kde môže senior (občan s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom) prísť v čase od 7:30 do 15:30 hod. a bude mať zabezpečenú stravu, záujmové, terapeutické a spoločenské aktivity pod dohľadom odborného personálu. úhrada za sociálnu službu v dennom stacionári je 0,50 € za deň.

Sociálne služby poskytujeme ako registrovaný poskytovateľ sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Viac informácií Vám radi poskytneme na telefónom čísle 0908 362 737 alebo elektronicky na adrese liripetrovany@gmail.com.

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Utorok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Streda: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Štvrtok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Tuhrina
Počasie Tuhrina - Svieti.com

Anketa