• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Zmluvy

Suma od:
Suma do:
Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Zmluva o zabezpečenia systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: NATUR - PACK. a.s. Bratislava
0.00 €
vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a ekonomického poradenstva Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Úradovňa plus, s.r.o
400.00 €
Národný projekt Terénna sociálna práca a TP v oblasiach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Ministerstvo vnútra SR,Bratislava
0.00 €
Spracovanie projektovej žiadosti -komunikácia RO Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: EURO IN - Mgr. Drajna Peter
600.00 €
Činnosť zameraná na ochranu pred požiarmi Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: ATH-PO Trade s.r.o., Záborské
110.00 €
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na výstavbu MŠ Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Ministerstvo vnútra SR Bratislava
0.00 €
Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Ministerstvo vnútra SR Bratislava
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: NATUR - PACK. a.s. Bratislava
0.00 €
Príprava a poradenstvo pri projekte - Poriadková služba Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: EURO IN - Mgr. Drajna Peter
600.00 €
Nadstavba KD - povrchové úpravy Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: CH stav-pro s.r.o.,Žehňa 121
8458.39 €
Rekonštrukcia budovy školy pre žiakov -ŠVVP ZŠ Tuhrina Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: CH stav-pro s.r.o.,Žehňa 121
27412.30 €
Projektová žiadosť pre projekt - výstavba MŠ Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: EURO IN - Mgr. Drajna Peter
500.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie -rím.kat. farnosť Odb.: Farský úrad Červenica
Dod.: Obec Tuhrina
500.00 €
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácia -SZZP Odb.: SZZP - Okresná rada, Prešov
Dod.: Obec Tuhrina
300.00 €
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácia -Tuhrinčanka Odb.: Občianske združenie Tuhrinčanka
Dod.: Obec Tuhrina
700.00 €
Príprava a poradenstvo pri projekte - občianske hliadky Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Euro in 99, Prakovce
200.00 €
Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Spracovanie projektovej dokumentácie - nájomné byty Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Euro in 99, Prakovce
500.00 €
Zmluva o termínovanom úvere Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
150000.00 €
Zmluva o zriadení bežného účtu Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Zmluva o zriadení bežného účtu Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: EURO IN - Mgr. Drajna Peter
600.00 €
Zhotovenie projektovej žiadosti Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Euro in 99, Prakovce
300.00 €
Výstavba MŠ v obci Tuhrina Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: JM centrum s.r.o. Bretejovce
258560.20 €
Zmluva o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
Poradenstvo pri spracovaní žiadosti o platbu - výstavba MŠ Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: EURO IN - Mgr. Drajna Peter
300.00 €
Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych kumunitách Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Zhotovenie projektovej žiadosti Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Euro in 99, Prakovce
300.00 €
Poskytovaní služieb na úseku BOPZ Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: ATH-PO s.r.o. Ľubotice
110.00 €
Nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: NATUR - PACK. a.s. Bratislava
0.00 €
Príprava a poradenstvo pri spracovaní žiadosti MK RO Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: EURO IN - Mgr. Drajna Peter
300.00 €
Poradenské služby pre VO - výstavba MŠ Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Ing Rastislav Tapšák
0.00 €
Dotácia pre rómsku komunitu - palivové sklady v RO Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
3500.00 €
Výstavba MŠ Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Ministerstvo vnútra SR,Bratislava
143000.00 €
Dodatok z mluve o dielo č.5/2017 - stavebné práce ZŠ Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: DLC s.r.o. Prešov
749.24 €
Zmena termínu ukončenia prác - oprava vnútorných omietok a podláh v budove ZŠ Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: DLC s.r.o. Prešov
0.00 €
Oprava vnútorných omietok a podláh ZŠ Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: DLC s.r.o. Prešov
53408.38 €
Spracovanie projektovej žiadosti Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: EURO IN - Mgr. Drajna Peter
300.00 €
Rekonštrukcia oplotenia - starý cintorín a výstavba parkoviska Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Jaroslav Glankovič, stavebná firma
12150.31 €
Zhotovenier projektovej žiadosti Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: EURO IN - Mgr. Drajna Peter
300.00 €
Terénna sociálna práca Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Ministerstvo vnútra SR,Bratislava
0.00 €
Spracovanie žiadosti - Projekt Terénna sociálna práca Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: EURO IN - Mgr. Drajna Peter
300.00 €
Rekonštrukcia KD - rozvody SV,TUV,UK a HYDRANT Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Štefan Ivanecký,Abranovce
6620.40 €
Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Fúra s.r.o. Rozhanovce
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce - Tuhrinčanka Odb.: Občianske združenie Tuhrinčanka
Dod.: Obec Tuhrina
400.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce - ZO SZZP Odb.: SZZP - Okresná rada Prešov
Dod.: Obec Tuhrina
200.00 €
Dotávka a montáž okien - rekonštrukcia KD Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: JM centrum s.r.o. Bretejovce
20618.04 €
Vyhotovenie zdravotných posudkov pre "Denný stacionár" Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: MUDr.Michal Pado
567.00 €
Rekonštrukcia KD - II.etapa Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Miroslav Chovanec, Stavebná firma
69542.14 €
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie - nájomné byty Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Interprofis s.r.o. Prešov
2000.00 €
Verejné obstarávanie - výstavba nájomných bytov Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Public tenders s.r.o. Prešov
2000.00 €
Poskytnutie dotácie - Poľovnícke združenie Odb.: Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy DUBOVÁ
Dod.: Obec Tuhrina
100.00 €
Rekonštrukcia sociálnych zariadení Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Jaroslav Glankovič, stavebná firma
11654.62 €
Rekonštrukcia KD 1. etapa-materiál strecha/krytina/ Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Viliam Pallo - VP,Prešov
7942.51 €
Rekonštrukcia KD 1. etapa-dodávka a montáž časti okien Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: JM centrum s.r.o. Bretejovce
5105.04 €
Rekonštrukcia KD 1. etapa-materiál krovu Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: PIL-TEL.s.r.o Brezovička
8083.80 €
Príprava a poradenstvo pri spracovaní žiadosti -stavebné konanie pre bytovú výstavbu Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Euro in 99, Prakovce
800.00 €
Rekonštrukcia KD 1. etapa-montáž krovu a krytiny Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Ján Švec - Zimermann s.r.o. Ľubotice
13182.72 €
Plnenie povinnosti obce podľa zákona o e-Governmente prostredníctvom IS DCOM Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie -BYTOVÁ VÝSTAVBA Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Projekčná kancelária ,štúdio architektúry ,Okružná
19250.00 €
Výstavba parkoviska Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Stanislav Minarik, Stavebná činnosť
3511.43 €
Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie ČOV RO Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Interprofis s.r.o. Prešov
540.00 €
Poradenské služby pre verejné obstarávanie Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Public tenders s.r.o. Prešov
600.00 €
Rekonštrukcia KD 1. etapa Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Miroslav Chovanec, Stavebná firma
41139.66 €
Prenájom pozemku Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: COOP Jednota s.d.
10.00 €
Vykonanie auditu na OcÚ Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: AUDANA AUDIT s.r.o Prešov
1668.00 €
Vykonanie auditu Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: AUDANA AUDIT s.r.o Prešov
960.00 €
Zhotovenie projektu stavby -rekonštrukcia KD Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Ateliér Sýkora a spol. Ľubotice
17400.00 €
Žiadosť o poskytnutie dotácie Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Interprofis s.r.o. Prešov
360.00 €
Zabezpečenie činnosti - ochrana pre požiarmi a BOZP Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: ATH-PO s.r.o. Ľubotice
90.00 €
Zabezpečenie činnosti - ochrana pre požiarmi a BOZP Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: ATH-PO s.r.o. Ľubotice
60.00 €
Zmluva - nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: NATUR - PACK. a.s. Bratislava
0.00 €
Projektová dokumentácia MŠ Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: AASS s.r.o. Košice
11640.00 €
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: ELITT-Hubošovce
9467.51 €
Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: DLC s.r.o. Prešov
0.00 €
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: NATUR - PACK. a.s. Bratislava
0.00 €
Zmluva o výpožičke - drobný vodný tok,Tuhrina Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: SR - LESY, Slovenskej republiky š.p.
0.00 €
Preventíva požiarnej ochrany obce Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: ATH-PO s.r.o. Ľubotice
60.00 €
Zabezpečenie činnosti - ochrana pre požiarmi a BOZP Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: ATH-PO s.r.o. Ľubotice
90.00 €
Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Fúra s.r.o. Rozhanovce
0.00 €
Revitalizácia spevnených plôch -projekt stavby Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Stavoprojekt s.r.o. Prešov
2304.00 €
Vytvorenie webstránky obce Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Webex media s.r.o. Košice
450.00 €
Dotácia pre Občianske združenie SZZP Tuhrina Odb.: SZZP - Okresná rada Prešov
Dod.: SZZP - Okresná rada,Prešov
100.00 €
Dotácia zo ŠR na riešenie nepriaznivej situácie rómskej komunity Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Ministerstvo vnútra SR,Bratislava
5660.00 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: ELITT-Hubošovce
4996.50 €
Rekonštrukcia priestorov kuchyne v KD Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Miroslav Chovanec, Stavebná firma
12116.25 €
Zhotovenie projektovej žiadosti Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: W-ECOPOWER s.r.o. Prešov
550.00 €
Spracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Interprofis s.r.o. Prešov
850.00 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Environmentálny fond Bratislava
33111.00 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: DLC s.r.o. Prešov
34658.90 €
Hudobná produkcia - oslavy obce Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Hudobná skupina BANK-BAND
400.00 €
Zhotovenie rozvojového plánu obce Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Interprofis s.r.o. Prešov
0.00 €
Darovanie finančného daru Odb.: DLC s.r.o. Prešov
Dod.: DLC s.r.o. Prešov
200.00 €
Finančná dotácia Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Ev.a.v.cirkev Žehňa ,filialka Tuhrina
500.00 €
Finančná dotácia Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Farský úrad Červenica
500.00 €
Prenájom nebytového priestoru v KD Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: LIRI n.o. Petrovany
1902.00 €
Kazetový podhľad v KD Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Miroslav Chovanec, Stavebná firma
3759.84 €
Zmluva o obchodnej spolupráci a poskytovaní služieb Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: DLC s.r.o. Prešov
0.00 €
Vypracovanie rozvojového dokumentu obce Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Interprofis s.r.o. Prešov
6250.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Občianske združenie Tuhrinčanka
300.00 €
Kazetový podhľad v kultúrnom dome Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Jaroslav Glankovič, stavebná firma
3989.50 €
Oprava podláh OcÚ Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Jaroslav Glankovič, stavebná firma
2913.87 €
Poradenské služby pri príprave projektov Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Interprofis s.r.o. Prešov
80.00 €
Odstránenie havarijného stavu ZŠ - strechy Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: LUMA - SK, s.r.o. Dolná Tižina
118203.79 €
Oprava MK Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Jozef Fejerčák - FEJPOL
9751.20 €
Prieskum trhu Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Ing.Branislav Vojtek
400.00 €
Stavebné úpravy - ZŠ Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: LUMA - SK, s.r.o. Dolná Tižina
130000.00 €
Nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Fúra s.r.o. Rozhanovce
0.00 €
Oprava kultúrneho domu Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: GAVAsSTAV s.r.o. Prešov
6191.51 €
Výberové konanie oprava KD Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Ing.Branislav Vojtek
250.00 €
Rekonštrukcia MK Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Jozef Fejerčák - FEJPOL
13356.30 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Ing.Branislav Vojtek
250.00 €
Terénna sociálna práca Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: PSIS Šariš
1950.00 €
Odstránenie havarijného stavu - ZŠ Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: LUMA - SK, s.r.o. Dolná Tižina
118203.79 €
Odstránenie havarijného stavu ZŠ Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: LUMA - SK, s.r.o. Dolná Tižina
138739.50 €
Odstránenie havarijného stavu -fasáda ZŠ Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: LUMA - SK, s.r.o. Dolná Tižina
139159.67 €
Prezentácia obce Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Mediatel spol.s.r.o. Bratislava
150.00 €
Nájomná zmluva - Praktiká škola Odb.: Občianske združenie Barlička
Dod.: Obec Tuhrina
500.00 €
Rekonštrukčné stavebné práce v KD-Pohodka Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: GAVAsSTAV,Ján Varga,
8946.42 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: SPPa.s.
0.00 €
Úver Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Dexia banka Slovensko a.s.
0.00 €
Dexia Komunál univerzálny úver Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Dexia banka Slovensko a.s.
0.00 €
Vývoz odpadu z obce Odb.: Obec Tuhrina
Dod.: Fúra s.r.o. Rozhanovce
0.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Utorok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Streda: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Štvrtok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Tuhrina
Počasie Tuhrina - Svieti.com

Anketa

Používate internet: