Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  AKTUALITY

  Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Učiteľ/ka - Dejepis – Občianska náuka

   11.07.2022

  Základná škola s materskou školou, tuhrina 3

  082 07 Tuhrina

  Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

  V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

  Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Tuhrina 3, 082 07 Tuhrina

  Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/ka  (100% úväzok)

  Podkategória: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (II. stupeň základnej školy) s aprobáciou:

  Dejepis – Občianska náuka

  Predpoklady: v zmysle platnej právnej úpravy

  Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy

  Predpokladaný dátum nástupu:  01.09.2022

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • v prípade úspešnosti pri osobnom pohovore poskytnutie údajov  o bezúhonnosti podľa zákona 138/2019 Z. z.
  • v prípade úspešnosti pri osobnom pohovore Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle platnej právnej úpravy

  Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 31.07.2022 do 12:00 hod na adresu/email:

  Základná škola s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 3, 082 07 / zsmstuhrina@gmail.com

  Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania – učiteľ/ka pre II. stupeň ZŠ – neotvárať“.

  Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do Základnej školy s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 3, 082 07. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

  Predpokladaný termín ústneho pohovoru dňa 19.08.2022 v čase od 8:30 hod v budove Základnej školy s materskou školou, Tuhrina 3 a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

  V Tuhrine, dňa 11.07.2022

                                                                                                                                                   Mgr. Zlata Chovancová

                                                                                                                                                          riaditeľka školy

  1 2

  Úradné hodiny

  Pondelok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Utorok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Streda: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Štvrtok:   nestránkový deň
  Piatok: 7:30 - 11:30             12:00 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  meteoblue