Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  AKTUALITY

  Výberové konanie

   11.02.2020

  Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

  V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

  Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 4, 082 07

  Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/ka

  Podkategória: učiteľ/ka druhého stupňa základnej školy v aprobácii matematika

  Predpoklady: v zmysle platnej právnej úpravy.

  Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy.

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • v prípade úspešnosti vo VK/VP doklad o bezúhonnosti podľa zákona 138/2019 Z.z.
  • v prípade úspešnosti vo VK/VP Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle platnej právnej úpravy.

  Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 11.02.2020 do 13:00 hod na adresu:

  Základná škola s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 4, 082 07

  Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania  – neotvárať“.

  Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do Základnej školy s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 4, 082 07. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

  Ústny pohovor sa uskutoční dňa 12.02.2020 v čase od 8:30 hod v budove Základnej školy s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 4 a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

  Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

  V Tuhrine, dňa 26.01.2020

                                                                                                                                                  Mgr. Zlata Chovancová

                                                                                                                                                         riaditeľka školy


  Úradné hodiny

  Pondelok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Utorok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Streda: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Štvrtok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Piatok: nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  meteoblue