Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  AKTUALITY

  Výberové konanie - Hlavný kontrolór obce

   23.03.2021

    

  Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

  V súlade s ustanovením §-u 18 a) odst. 4  a odst. 8 c) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

  OBEC TUHRINA

  vypisuje výberové konanie do funkcie

  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA  OBCE  TUHRINA s pracovným úväzkom 0,06

  (ďalej len obec)

  Kandidát do funkcie hlavného kontrolóra obce zašle, alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami ( viď nižšie )

  do  6.4.2021

  na Obecný úrad v Tuhrine, Tuhrina 70, 082 07 Tuhrina v uzatvorenej obálke označenej:

  VOĽBA  HLAVNÉHO KONTROLÓRA  OBCE „ NEOTVÁRAŤ ! “

  Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

  ·         Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru

  Náležitosti písomnej prihlášky :

  ·         Meno a priezvisko kandidáta, príp. Titul, dátum narodenia, trvalý pobyt

  ·         Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

  ·         Profesijný životopis

  ·         Bezúhonnosť – preukázaná výpisom z registra trestov Súhlas so zverejnením osobných údajov

  ·         Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra

  Ďalšie predpoklady

  ·         Najmenej 2 ročná prax vo verejnej alebo štátnej správe a prax v riadiacej , ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva

  ·         Znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí.

  Mzdové náležitosti

  ·         Pracovný pomer bude uzavretý na 0,06 úväzku pracovného času.

  Dňa 23.3.2021

              František LORINC                                          

                                                                                                                                                       starosta obce
  1 2

  Úradné hodiny

  Pondelok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Utorok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Streda: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Štvrtok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Piatok: nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  meteoblue