Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  AKTUALITY

  Oznamenie o voľnom pracovnom mieste - Rodičovský asistent MŠ

   11.06.2021

  Základná škola s materskou školou tuhrina

  Tuhrina 3, 082 07 Tuhrina

  Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

  Názov a adresa zamestnávateľa: ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU  TUHRINA,

      Tuhrina 3, 082 07 Tuhrina

  Voľné pracovné miesto: 1 miesto-rodičovský asistent v Materskej škole Tuhrina v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.

  Predpoklady:

  • neustanovujú sa kvalifikačné predpoklady, resp. požiadavky na dosiahnuté vzdelanie, gramotnosť je podmienkou,
  • osobnostné predpoklady (priateľskosť k deťom, prirodzená autorita v rómskej komunite, dobré vzťahy s rodinami),
  • ovládanie štátneho jazyka
  • ovládanie materinského jazyka detí z marginalizovanej rómskej komunity je výhodou.

  Pracovný pomer na dobu: určitú

  Platové podmienky: platová trieda 01 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • výpis z registra trestov,
  • motivačný list.

  Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 28.06.2021 do 12:00 hod na adresu: Základná škola s materskou školou, Tuhrina 3, 082 07 

  Na obálku uveďte: „ RODIČOVSKÝ ASISTENT  MŠ – neotvárať“.

  Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na ZŠ s MŠ Tuhrina, Tuhrina 3, 082 07 Tuhrina . Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Uchádzači budú pozvaní na ústny pohovor.

  Ústny pohovor sa uskutoční dňa 01.07.2021 v čase od 9:00 hod v budove ZŠ s MŠ Tuhrina a uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

  Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty

  V Tuhrine, dňa 11.06.2021

                                                                                                                                                Mgr. Zlata Chovancová

                                                                                                                                                         riaditeľka školy


  1 2 3

  Úradné hodiny

  Pondelok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Utorok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Streda: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Štvrtok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Piatok: nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  meteoblue