Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  AKTUALITY

  Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Učiteľ/ka pre MŠ

   11.06.2021

  Základná škola s materskou školou tuhrina

  Tuhrina 3, 082 07 Tuhrina

  Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

  V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

  Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 3, 082 07,              

                                                              Elokované pracovisko Lesíček 53

  Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/ka

  Podkategória: učiteľ/učiteľka pre materskú školu

  Predpoklady: v zmysle platnej právnej úpravy

  Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy

  Predpokladaný dátum nástupu: 01.09.2021

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • v prípade úspešnosti vo VK/VP doklad o bezúhonnosti podľa zákona 138/2019 Z. z.
  • v prípade úspešnosti vo VK/VP Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle platnej právnej úpravy

  Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 30.06.2021 do 13:00 hod na adresu/email:

  Základná škola s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 3, 082 07 / zsmstuhrina@gmail.com

  Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ  – neotvárať“.

  Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do Základnej školy s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 3, 082 07. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

  Predpokladaný termín ústneho pohovoru dňa 06.07.2021 v čase od 8:30 hod v budove Základnej školy s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 3 a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

  V Tuhrine, dňa 11.06.2021

                                                                                                                                                  Mgr. Zlata Chovancová

                                                                                                                                                         riaditeľka školy


  1 2 3

  Úradné hodiny

  Pondelok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Utorok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Streda: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Štvrtok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Piatok: nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  meteoblue