Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  Naša obec

  Údaje o obci

  Štát: Slovensko Hustota: 35,52 obyv./km2
  Región: Prešovský Starosta: František Lorinc
  Okres: Prešov Časové pásmo: SEČ (UTC+1)
  Nadmorská výška: 490 m n. m. PSČ: 082 07
  Rozloha: 1326 ha Tel. predvoľba: +421 - 51
  Obyvateľstvo: 531 Kód: 525332

  SYMBOLY OBCE

  ERB OBCE TUHRINA - tvorí  tmavozelené pole, na ktorých sú umiestnené tri žlté obilné klasy, dva listy a sekera. 

  (Obec si vybrala tieto symboly v erbe: Sekeru - ako všeobecne známy nástroj používaný pri ťažbe a spracovaní dreva, Klas - ako druhý symbol, má reprezentovať poľnohospodársku minulosť a prítomnosť Tuhriny. Tieto dva prvky na zelenom poli.)

  VLAJKA OBCE TUHRINA - Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi sípmi t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

  PEČAŤ  OBCE TUHRINA - je okúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC-TUHRINA.

  ZÁSTAVA OBCE TUHRINA - má rovnakú kompozíciu ako vlajka, pomer strán ale nemusí byť vždy 2:3, zástava môže byť aj dlhšia. Zástava na rozdiel od vlajky je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom. 

  ZNAKOVÁ ZÁSTAVA OBCE TUHRINA - je zástava (vlajka) , pri ktorej je obsah erbu premietnutý na textil v tvare obdĺžník a pričom pomer výšky a šírky zástavy je totožný s pomerom výšky a šírky erbu.

  ERB, PEČAŤ a VLAJKA - predstavujú najvýznamnejšie obecné symboly. 

  HISTÓRIA OBCE

  Tuhrina (maď. Turina) je obec na Slovensku v okrese Prešov. Severne od obce sú ruiny hradu Bodoň.

  Historické názvy obce:

  Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1397 ako Thwrhyna, neskôr ako Thuryna (1447), Tuhrina (1773), Turina (1786), Tuhrina (1927); maďarsky Turina. Obec sa spomína z roku 1427, keď mala 12 port. patrila zemepánovi Jurajovi z Rozhanoviec, neskôr Čičeyovcom, a neskôr kniežacej rodine Tökölyovcom.

  Predpokladá sa, že názov korení v prezývke prvého miestneho obyvateľa – Šoltýsa. Pravdepodobne obec založili usadlíci so Šoltísom podľa zakúpeného práva okolo polovice 14. storočia na majetku panstva Lipovec. Tuhrina napriek viacerým zálohovaniam šľachticov a mešťanom z Košíc zostala v 15 -16 storočí majetkovou súčasťou panstva Lipovec a vo vlastníctve šlachticou Kecerovcov. Tuhrinské sedliacke domácnosti boli v roku 1427 zdanené daňou kráľovi od 12 port, z čoho sa dá usudzovať, že Tuhrina bola stredne veľkou dedinou. Neskôr sa časť sedliakov odsťahovala, iní stratili užívané pozemky a upadli medzi želiarov. Obec v roku 1600 tvorila 10 obývaných poddanských domov, prípadne aj dom Šoltísa. Koncom 16. storočia bola Tuhrina malou dedinou. Mala takmer poddanské obyvateľstvo. Obec často postihovali prírodné živelné pohromy taká najväčšia bola v  roku 1722 kde obec  vyhorela do tla. Menila sa aj veľkosť obce. v roku 1787 mala 45 domov a 373 obyvateľov. V roku 1828 mala obec 48 domov a 393 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, prácou v lese a povozníctvom do Solivaru.

  V 19. storočí tu mali majetky Fedákovci, Kecerovci.  Hlavným zamestnaním obyvateľov bolo drevorúbačstvo  - spracovanie dreva, pálenie dreveného uhlia , baníctvom v Opálových baniach v chotároch obci Červenica a Lúčina. Neskôr to bolo furmánstvo – povozníctvo do Solivaru. Za I. ČSR sa zamestnanie obyvateľov nezmenilo. V rokoch 1942 – 45 sa obec zapojila do partizánskeho hnutia. V obci sa dodnes nachádza pomník obetiam 2 svetovej vojny, ktorí padli v obci. V rámci kolektivizácie v roku 1959 bolo založené JRD (Jednotné roľnícke družstvo).Väčšina obyvateľstva pracovala v poľnohospodárstve, zvyšok v priemyselných podnikoch, najmä v Prešove.

  O OBCI TUHRINA

  Obec sa rozprestiera v severozápadnej časti Slanských vrchov a to vrchoch (Dubová hora (851  m.n.m.), Chabzdová (861,6 m.n.m), Ostrá (834,9 m.n.m), Bodoň (868,3 m.n.m.) a Juhovýchodnej časti hôr (Stráň, Hôrky, a výbežky Zobrany (610 m.n.m) a Zvernika (572 m.n.m) V chotári sú výškové rozdiely od 400 m.n.m až do výšky 800 m.n.m. .

        Podhorská obec leží tesne pod kopcom Dubová (851 m.n.m) , v údolí Tuhrinského potoka ústiaceho do rieky Olšavy.  Rieka Olšava je najdlhší vodný tok. Pramení v Matransko-slanskej oblasti, v podcelku Slanských vrchov Šimonka. Prameň Olšavy leží asi 3 km severovýchodne od obce Lesíček, severozápadne od vrcholu Chabzdová (862 m n. m.) vo výške asi 675 m n. m. Rieka tečie od prameňa najprv cez les a popri jeho okraji smerom na juhozápad, v oblúku vzdialenom asi 1 km od juhozápadného okraja obce Lesíček sa otáča na juhovýchod a približne 1,3 km juhozápadne od obce Tuhrina do vodného toku z ľavej strany ústi Tuhrinský potok (ID toku: 4-32-05-222; plocha povodia: 5,385 km2 ; dĺžka: 4,81 km.

  Vodný zdroj na zásobovanie pitnou vodou v obci

  Vodovod: Tuhrina

  Vodný zdroj: Pod Lysou, Pod Okrúhlou

  Kataster: Tuhrina

    

  Pamiatky v obci

  Rímskokatolícky kostol – Kostol Mena Panny Márie (postavený v roku 1803)

    Počas týždňa sú sv. omše podľa oznamov http://www.lucina.sk/?…

     Farnosť: Červenica

     Kostoly v tejto farnosti:
     Farský kostol sv. Mikuláša
      Kostol Mena Panny Márie
      Kostol Najsvätejšej Trojice

      Správca farnossť:  Mgr. Jozef Juraško, farár

      Mobil: 0948/934 661
      E-mail: farnostcerveni­ca(at)gmail.com

  Kostol Evanjelickej cirkvi a. v.(postavený v roku 1968)

       Diakon: Milan Kapitáň

       Mobil: +421 915 308 247 ,

        E-mail: kapitan65.milan@gmail.com

         Podľa posledného sčítania obyvateľstva SODB2021 je najpočetnejšie náboženské vyznanie: rímskokatolícka cirkev . 295 obyvateľov, evanjelická cirkev: 57 obyvateľov a 112 obyvateľov udalo bez náboženského vyznania.

  Škola v obci

  V obci Tuhrina sa nachádza Základná škola v materskou školou.

  História školy - Škola bola založená evanjelickou cirkvou v druhej polovici 19. storočia. V rokoch 1902-1918 sa v škole žiaci učili čítať a písať výlučne po maďarsky. Od roku 1918 sa začali žiaci učiť čítať a písať v slovenskom jazyku. Škola prešla počas rokov rožnými zmenami. Posledná zmena nastála k 1.12.2010 kedy vznikla Základná škola s materskou školou Tuhrina rozhodnutím obecného zastupiteľstva a zaradením do siete škôl MŠ SR.

  Školský obvod tvoria obce: Tuhrina, Lesíček a Žehňa.