Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  Podozrivé listové zásielky


  FOTO Chemický útok v Petržalke? Na pošte kvôli zásielke vyhlásili karanténu

  Pri hrozbe alebo bezprostrednom vizuálnom alebo inom posúdení možného nebezpečenstva postupujeme nasledovne :

  1.) Ak máte podozrenie, že s listovou zásielkou nie je niečo v poriadku ( neprimeraná hrúbka, zmena farby z dôvodu rozliatia obsahu kvapaliny, presýpajúce sa časti, podozrenie na malé vrecúško vo vnútri a pod...)  odložte túto zásielku do osobitnej primerane veľkého plastového boxu a dobre ho uzatvorte.  Potom zásielku dajte do osobitnej samostatnej miestnosti. Umyte si ruky pod tečúcou vodou. Informujte vedúceho pracovníka.

  2.) Ak ste pri manipulácii so zásielkou predchádzajúce zmeny nezbadali a prišlo po otvorení zásielky k situácii, že vo vnútri sa nachádza nebezpečný materiál ( prášok, prášok v osobitnom vrecku, iné netypické súčasti )  postupujte opatrne s tým, aby ste obsah ďalej nekontrolovali „holými rukami“, nevoňali a  nevykonávali s ním žiadnu činnosť.  V každom prípade treba zabrániť rozptylu najmä práškov do prostredia ! Pozor v lete na ventilátor v prostredí pri otváraní zásielok, alebo väčšie neprimerané prúdenie vzduch – napr.: prievan. Tak isto pozor na rozliatie, alebo rozbitie obsahu napr. : ampulky.  Informovať ako v bode 1.)

  3.) Ak sa vám obsah zásielky ( prášok alebo kvapalina ) aj napriek predchádzajúcim krokom dostal do pracovného prostredia ( stôl, iná plocha, )  s takto uvoľnenou látkou ďalej nevykonávajte žiadnu činnosť. Priestor, v ktorom udalosť nastala okamžite opustite, dobre ju uzatvorte, najmä dvere a hneď vykonajte očistu tela. Táto spočíva v dôslednom umytí rúk pod tečúcou vodou s použitím tekutého mydla, kombinovať s použitím alkoholického roztoku na ruky a ďalej dobre umyť tvár a oči ! Po očiste okamžite informujte vedúceho pracovníka.

  4.) Vedúci pracovník o tejto činnosti neodkladne informuje linku tiesňového volania č.: 112, kde popíše všetky skutočnosti a uvedie, či pri kontakte s látkou prišlo k nejakým príznakom zasiahnutia. Poznámka : dôležité sú informácie typu : problémy s dýchacími cestami, pálenie, štípanie očí, alergická reakcia na koži a iné subjektívne príznaky a či sa látka uvoľnila do prostredia.

  5.) Do príchodu záchranných zložiek treba zabezpečiť u osôb v kontakte s látkou primeranú psychickú podporu zo strany vedúceho pracovníka a najmä so zreteľom na vypätú stresovú situáciu zabezpečiť dostatok tekutín na pitie.

  6.) V prípade, že osoba sa neopatrným spôsobom kontaminovala na väčšej časti napr. oblečenia je potrebné túto časť z tela odstrániť ( dať do osobitného – dobre tesniaceho plastikového boxu – uzavrieť ) a vykonať osprchovanie celého tela a zdržovať sa mimo kontaktu s ostatnými pracovníkmi.

  7.) V mnohých prípadoch sa nejedná o nebezpečnú chemickú, radiačnú a biologickú látku, ale často len neškodné komponenty ( ako múka, krieda, púder a pod...) preto je dôležité nepodľahnúť stresovej situácii a konať vo všetkých činnostiach rozvážne !

  8.)  O každej podozrivej zásielke je potrebné informovať vedúceho pracovníka s uvedením úkonov ktoré osoba vykonala a najmä či neboli spozorované príznaky zasiahnutia.

  9.) Po príchode záchranných zložiek ( hasiči, polícia, zdravotníci  ) sa riaďte ich pokynmi. Hasiči vám tiež zadržanú vzorku odoberú a dajú ju potrebné laboratórne vyšetrenie s cieľom podrobného určenia látky a teda aj potenciálneho nebezpečenstva.  Po vykonaní potrebných analýz budete okamžite prostredníctvom vášho vedúceho pracovníka informovaný.


   Úradné hodiny

   Pondelok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
   Utorok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
   Streda: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
   Štvrtok:   nestránkový deň
   Piatok: 7:30 - 11:30             12:00 - 15:30

   Fotogaléria

   Kalendár

   Počasie

   meteoblue