Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  Požiarne poplachové smernice

  Dobrovoľný hasičský zbor Bátovce

  POŽIARNE POPLACHOVÉ SMERNICE

  Organizácia: Obec Tuhrina, Tuhrina 70, 082 07  Tuhrina

  Telefón Obecný úrad: 051/ 779 01 31

  Telefón ZŠ a MŠ: 051/779 01 95

  1.Každý, kto spozoruje vznik požiaru je povinný:

  a) pokúsiť sa uhasiť vzniknutý požiar ručným hasiacim prístrojom, resp. iným vhodným spôsobom podľa charakteru horiacich látok,

  b) vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu osôb ohrozených požiarom,

  c) ak nie je možné uhasiť požiar jednoduchými prostriedkami /RHP, prikrývka a pod./, neodkladne ohlásiť požiar:

  - na ohlasovňu požiaru, Obecnom úrade v Tuhrine........................................................051/ 779 01 31

  - priamo na telefónne číslo..............................................................................................112, 150

  - oboznámiť so vznikom požiaru obyvateľov obce.

  2.Požiarny poplach sa vyhlasuje:

  Pre obyvateľov obce Tuhrina obecným rozhlasom – „ HORÍ “  /prípadne inými prostriedkami: telefónom a pod. /

  3.Povinnosti po vyhlásení požiarneho poplachu:

  a) urýchlene opustiť najbližšími východmi priestor, ktorý je ohrozený požiarom a zhromaždiť všetky osoby pred budovou obce,

  b) podľa pokynov veliteľa protipožiarnej hliadky pomáhať pri hasení požiaru a pri evakuácii

  ohrozených osôb a materiálu,

  c) po príchode hasičskej jednotky plniť úlohy podľa pokynov veliteľa zásahu,

  d) na svojich pracoviskách zamestnanci ostávajú ak v prípade, že priestor nie je ohrozený požiarom.

  4.Privolanie hasičskej jednotky:

  Pri ohlasovaní požiaru hasičskej jednotke treba hlásiť tieto údaje:

  - názov a adresa právnickej osoby, v ktorej požiar vznikol,

  - ktorá časť objektu, resp. zariadenia horí, a v akom rozsahu,

  - svoje meno, priezvisko a funkciu,

  - číslo telefónu, z ktorého sa požiar ohlasoval.

  Po ohlásení požiaru je treba počkať pri telefóne na spätné overenie údajov, ktoré vykoná spojovateľ

  hasičskej jednotky.

  5.Dôležité telefónne čísla:

  Tiesňová linka.......................................................................................................112

  Operačné stredisko Krajského riaditeľstva  HaZZ, Námestie mieru č. 3 ..............150,  051/708 24 83, 0907 901 466

  Krajské operačné stredisko ZZS – záchranná služba, ..................................155, 051/ 756 27 11

  Polícia – Drienov – tiesňové volanie .............................................................158,051/793 12 03

  Okresné riaditeľstvo PZ v Prešove, Vajanského 31........................................158, 0961 801 111

  Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Požiarnická 1  ................051/ 708 23 81

  Pohotovostná služba VSE - NONSTOP................................................................ 0850 123 332

  Pohotovostná služba VVS – NONSTOP, Kúpeľná 3, ..........................................051/7572 421

  Pohotovostná služba SPP – NONSTOP, ................................................................0850 111 727

  Ohlasovňa požiaru, Obecný úrad Tuhrina............................................................051/ 779 01 31


   Úradné hodiny

   Pondelok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
   Utorok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
   Streda: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
   Štvrtok:   nestránkový deň
   Piatok: 7:30 - 11:30             12:00 - 15:30

   Fotogaléria

   Kalendár

   Počasie

   meteoblue