Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  Školstvo

  História našej školy siaha podľa prvých záznamov do druhej polovice 19. storočia. Prvé podrobnejšie zápisy v najstaršej kronike školy pochádzajú zo začiatku 20. storočia.


  Zaujímavé fakty z histórie školy:

  Škola bola založená evanjelickou cirkvou v druhej polovici 19. storočia
  V rokoch 1902-1918 sa v škole žiaci učili čítať a písať výlučne po maďarsky
  Od roku 1918 sa začali žiaci učiť čítať a písať v slovenskom jazyku
  Prvé slovenské učebnice (Prírodopis, Čítanka, Počtoveda, Hospodárstvo) pre školu boli dostupné v rokoch 1920-1921

  V rokoch 1944-1945 školu navštevovali aj partizáni prítomní v obci
  Nová história školy sa začína vznikom právneho subjektu v roku 2002
  V roku 2009 vzniká rozhodnutím obecného zastupiteľstva Materská škola Tuhrina
  Posledná zmena nastáva k 1.12.2010 kedy vznikla Základná škola s materskou školou Tuhrina rozhodnutím obecného zastupiteľstva a zaradením do siete škôl MŠ SR


  Centrálny register škôl

  V zmysle § 23a zákona  596/2003 zverejňuje zriaďovateľ nasledovné údaje o škole zriaďovateľskej pôsobnosti obce:
  1. 1.7.2002 - zriadenie ZŠ Tuhrina
      1.12.2010  zriadenie ZŠ s MŠ Tuhrina zlúčením ZŠ a MŠ

       Základná škola s materskou školou Tuhrina, 082 07 Tuhrina č. 3
  2.  Školský obvod Tuhrina /žiaci z obcí Tuhrina, Žehňa, Lesíček/

  3. Mgr. Zlata Chovancová, riaditeľka školy, kontakt:  051/7790195, zsmstuhrina@gmail.com
  4.  Web: zsmstuhrina.sk

  5.  Forma: škola s právnou subjektivitou, IČO: 37876678
  6.  Zriaďovateľ : obec Tuhrina, kontakt: 051/7790131, mail: obecturhina@gmail.com

  Údaje za zriaďovateľa §  23a ods. 4:
  Názov a sídlo zriaďovateľa: Obec Tuhrina, 082 07 Tuhrina 70

  Meno a priezvisko starostu obce: František Lorinc
  Trvalý pobyt starostu obce: Tuhrina 41, 082 07 Tuhrina

  IČO: 0327905
  Kontakt:  051/7790131, obecturhina@gmail.com, starosta@obectuhrina.sk

  Vedenie základnej školy s materskou školou Tuhrina:
  Riaditeľka školy: Mgr. Zlata Chovancová

  Zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň a špeciálne triedy ZŠ: Mgr. Silvia Hrabíková

  Zástupkyňa riaditeľa školy pre II. stupeň ZŠ: Mgr. Danka Kučerová

  Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Mgr. Jana Bednárová

  Úradné hodiny

  Pondelok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Utorok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Streda: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Štvrtok:   nestránkový deň
  Piatok: 7:30 - 11:30             12:00 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  meteoblue