Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  Školstvo

  História našej školy siaha podľa prvých záznamov do druhej polovice 19. storočia. Prvé podrobnejšie zápisy v najstaršej kronike školy pochádzajú zo začiatku 20. storočia.


  Zaujímavé fakty z histórie školy:

  Škola bola založená evanjelickou cirkvou v druhej polovici 19. storočia
  V rokoch 1902-1918 sa v škole žiaci učili čítať a písať výlučne po maďarsky
  Od roku 1918 sa začali žiaci učiť čítať a písať v slovenskom jazyku
  Prvé slovenské učebnice (Prírodopis, Čítanka, Počtoveda, Hospodárstvo) pre školu boli dostupné v rokoch 1920-1921

  V rokoch 1944-1945 školu navštevovali aj partizáni prítomní v obci
  Nová história školy sa začína vznikom právneho subjektu v roku 2002
  V roku 2009 vzniká rozhodnutím obecného zastupiteľstva Materská škola Tuhrina
  Posledná zmena nastáva k 1.12.2010 kedy vznikla Základná škola s materskou školou Tuhrina rozhodnutím obecného zastupiteľstva a zaradením do siete škôl MŠ SR


  Centrálny register škôl

  V zmysle § 23a zákona  596/2003 zverejňuje zriaďovateľ nasledovné údaje o škole zriaďovateľskej pôsobnosti obce:
  1. 1.7.2002 - zriadenie ZŠ Tuhrina
      1.12.2010  zriadenie ZŠ s MŠ Tuhrina zlúčením ZŠ a MŠ

       Základná škola s materskou školou Tuhrina, 082 07 Tuhrina č. 3
  2.  Školský obvod Tuhrina /žiaci z obcí Tuhrina, Žehňa, Lesíček/

  3. Mgr. Zlata Chovancová, riaditeľka školy, kontakt:  051/7790195, zsmstuhrina@gmail.com
  4.  Web: zsmstuhrina.sk

  5.  Forma: škola s právnou subjektivitou, IČO: 37876678
  6.  Zriaďovateľ : obec Tuhrina, kontakt: 051/7790131, mail: obecturhina@gmail.com

  Údaje za zriaďovateľa §  23a ods. 4:
  Názov a sídlo zriaďovateľa: Obec Tuhrina, 082 07 Tuhrina 70

  Meno a priezvisko starostu obce: František Lorinc
  Trvalý pobyt starostu obce: Tuhrina 41, 082 07 Tuhrina

  IČO: 0327905
  Kontakt:  051/7790131, obecturhina@gmail.com, starosta@obectuhrina.sk

  Vedenie základnej školy s materskou školou Tuhrina:
  Riaditeľka školy: Mgr. Zlata Chovancová

  Zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň a špeciálne triedy ZŠ: Mgr. Silvia Hrabíková

  Zástupkyňa riaditeľa školy pre II. stupeň ZŠ: Mgr. Danka Kučerová

  Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Mgr. Jana Bednárová


  Učitelia:

  I. stupeň Bežné triedy:

  Mgr. Adriana Mikitová

  Mgr. Renáta Drabová                                                                                                                                                                                       

  Mgr. Mária Chmeliarová

  II. stupeň Bežné triedy:

   Mgr. Sabina Halászová

   Mgr. Jana Bosáková                                                                                                                                                                                 

   Mgr. Ivana Sukovská                                                                                                                                                                               

   Mgr. Stanislav Furman                                                                                                                                                                               

   Mgr. Šimon Končula

  I. stupeň Špeciálne triedy: 

  Mgr. Ivana Pazderová

  II. stupeň Špeciálne triedy:

   Ing. Marcela Marušová                                                                                                                                                                               

   Mgr. Magdaléna Glankovičová                                                                                                                                                               

   Mgr.  Bibiána Sabolová                                                                                                                                                                                     

  Mgr. Marta Heredošová

  Rehoľná sestra:

  Mgr. Marcela Maťhová

  Asistenti učiteľa:

  Mgr.  Nikola Lichvárová  (NP ŠOV)                                                                                                                                                   

  Oľga Maňáková 

  Sociálny pedagóg:

  Mgr. Mária Pavelová


  Výchovný poradca:

  Mgr. Adriana Mikitová


  Referentka ekonomického úseku:

  Lýdia Škreptáková


  Školník:

  Zdenko Petra

  Upratovačky:

  Magdaléna Petrová

  Ľubica Kollárová

  Úradné hodiny

  Pondelok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Utorok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Streda: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Štvrtok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Piatok: nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  meteoblue