Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  Zemetrasenie

  V minulom roku na Slovensku lokalizovali okolo 80 zemetrasení, najsilnejšie bolo v okolí Starej Ľubovne - NasVidiek.sk                             ZEMETRASENIE NA SLOVENSKU 8/2018 - YouTube

     V posledných rokoch sme svedkami výskytu častých prírodných katastrof vo svete, medzi ktorými počtom zranených a usmrtených osôb a spôsobených materiálnych škôd dominujú zemetrasenia.
     V súvislosti s tým sa záujem o zemetrasenia zvyšuje. Zaujíma nás doterajší výskyt zemetrasení, predpoklad nových zemetrasení a ich intenzita na území Slovenska.
     Zemetrasenie je podľa počtu obetí, škôd, veľkosti zasiahnutého územia i zložitosti ochrany proti nemu najstrašnejšou prírodnou katastrofou. Prispieva k tomu i psychologický faktor.
  Jeho zdroje pod povrchom zeme sú neviditeľné. Zasiahne ako blesk a za niekoľko desiatok sekúnd zanechá za sebou spúšť a desaťtisíce mŕtvych.
     Na vyjadrenie a porovnanie veľkosti zemetrasenia sa používa tzv. Richterova stupnica, podľa ktorej najmenšie zemetrasenie zachytené na seizmografe má M = 0, najsilnejšie zemetrasenie na svete M = 8,9. Richterova stupnica nemá teoreticky ani dolnú ani hornú hranicu.
     V súčasnej dobe sa väčšinou používa Mercalliho - Siebergova stupnica, ktorá má 12 intenzitných stupňov. Pre oblasť Európy upravili túto stupnicu (MSK-64) traja seizmológovia, S. V. Medvedej (ZSSR), W. Sponheuer (NDR) a V. Kárník (ČSSR).

  Stupnica intenzity zemetrasenia

  Stupeň

  Označenie

  Zrýchlenie v cm.s-2

  M

  Prejavy

  I.

  nepozorovateľné

  0,25

  Zaznamenávajú len pristroje.

  II.

  veľmi slabé

  0,25-0,50

  2,5

  Cítia jednotlivci v pokoji, najmä na vyšších poschodich.

  III.

  slabé

  0,50-1,00

  Citeľné v budovách, slabé kývanie zavesených predmetov.

  IV.

  mierne

  1,00-2,5

  3,5

  Pozorujú mnohí v budovách a stojacich autách, budí ľudí, vŕzgajú okná a dvere, počuť praskanie múrov.

  V.

  dosť silné

  2,5-5,0

  Cítia to všetci v budovách, mnohí sa budia, zvieratá sú nepokojné, okná praskajú. Lampy sa viditeľne kývajú. Zriedkavá zmena výdatnosti prameňov.
  Poškodenie stavieb z nepálených tehál.

  VI.

  silné

  5,0-10

  Pozorované aj mimo budov, mnohí sú vystrašení, padajú komíny, nábytok sa hýbe, rozbíjajú sa poháre. Škody sú aj na tehlových stavbách, zosuvy pôdy, niekedy zmena výšky spodnej vody.

  VII.

  veľmi silné

  10-25

  5,5

  Väčšina ľudí vybieha z budov, citeľné v idúcich autách, zvonia veľké zvony. Ojedinelé škody aj na železobetónových budovách, na voľnej hladine vody
  sa tvoria vlny.

  VIII.

  zhubné

  25-50

  6

  Všeobecné zdesenie, aj automobilistov. Lámu sa konáre stromov,prevrhne sa aj ťažký nábytok. Zničenie ľahkých stavieb, škody na železobetónových stavbách, padajú pomníky. V pôde trhliny niekoľko cm, rieky menia korytá.

  IX.

  pustošivé

  50-100

  Panika, značné škody na železobetónových budovách a bytovom zariadení. Praská podzemné potrubie, 10 cm trhliny v pôde. Veľké vlny na vode.

  X.

  ničivé

  100-250

  Veľké škody na budovách, hrádzach, mostoch, koľajnice sa ohýbajú, cesty sú zvlnené, v pôde trhliny až 1 m, voda sa vylieva na breh z jazier a riek.

  XI.

  katastrofa

  250-500

  8,0

  Podzemné potrubia, väčšina budov a mostov zničená. Rozsiahle zmeny na zemskom povrchu. Široké trhliny, posunutia v horizontálnom aj vertikálnom smere.

  XII.

  veľká katastrofa

  500-1000

  8,5

  Všetky ľudské diela úplne zničené. Zrýchlenie prevyšuje tiaž. Na povrchu sa utvoria vlny, rútia sa veľké skalné bloky, mení sa vzhľad zemského povrchu.


  Zemetrasenia na území Slovenska


     Predpokladá sa, že zemetrasením je ohrozená asi 1/10 plochy pevnín, nebezpečenstvo
  zemetrasenia však ohrozuje asi polovicu obyvateľov Zeme. K oblastiam s najväčším rizikom
  zemetrasenia patrí mnoho krajín s najhustejším osídlením.
     Územie našej republiky patrí medzi oblasti s pomerne nízkou seizmickou aktivitou, ale sú tu
  oblasti, kde môžu vzniknúť zemetrasenia s katastrofickými alebo aspoň škodlivými účinkami.

     Všetky doterajšie zemetrasenia môžeme rozdeliť na dve skupiny:
  1. Otrasy šíriace sa k nám zo zemetrasení s epicentrom mimo nášho územia.
  2. Zemetrasenia, ktorých epicentrá sú na našom území.
     Do prvej skupiny patria napr. otrasy šíriace sa zo zemetrasení v oblasti Vrancea v Rumunsku,
  z východných Álp a Viedenskej panvy.
     Zemetrasenia druhej skupiny sa najčastejšie vyskytujú v oblasti Komárna (komárňanský
  zlom) a Malých Karpát (okolie Bratislavy a Dobrej Vody).
     Sledovanie prirodzenej seizmickej aktivity na Slovensku má veľký význam vzhľadom na
  výstavbu a prevádzku špeciálnych objektov a zariadení, pre ktoré aj slabšia intenzita otrasov
  môže byť zdrojom ohrozenia, prípadne poškodenia alebo môže sekundárne ohroziť
  obyvateľstvo a spôsobiť rozsiahle hospodárske škody.
     Dôležité je aj štúdium príčin indukovaných zemetrasení, t.j. otrasov, ktoré sú vyvolané
  zásahmi človeka do prírody. Najmä v banských oblastiach indukované seizmické javy môžu
  dosiahnuť intenzity porovnateľné s makroseizmickým zemetrasením. Okrem podzemnej a
  povrchovej banskej činnosti príčinami indukovaného zemetrasenia môžu byť veľké
  vodohospodárske diela, injektáž kvapalín do horninových masívov, vyčerpávanie kvapalín z
  horninových masívov a umelé explózie, najmä podzemné jadrové výbuchy.


  Napriek tomu, že na našom území je pomerne nízka seizmicita, je aj tu potrebné sledovať
  zemetrasenia a realizovať adekvátne opatrenia, aby sa znížili následky otrasov na minimum.


   Úradné hodiny

   Pondelok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
   Utorok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
   Streda: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
   Štvrtok:   nestránkový deň
   Piatok: 7:30 - 11:30             12:00 - 15:30

   Fotogaléria

   Kalendár

   Počasie

   meteoblue