Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  Zmluvy

  Suma od:
  Suma do:
  Rok: Mesiac: Hľadať v:
  Hľadaný výraz:

  Source 2015

  Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 254)
  Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
  TU-2022/006-OcÚ-012 Zmeny v náraste cien pohonných hmôt, energií a prevádzkových nákladov za uplynulé obdobie a ich očakávaný zásadný nárast pre nasledujúci rok Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Fúra s.r.o. Rozhanovce
  0 €
  TU-2022/006-OcÚ-011 Vytváranie inkluzívneho prostredia v MŠ a podpornými opatreniami zameranými na zlepšenie spolupráce s rodinou zvýšiť počet detí z MRK, ktoré absolvujú predprimárne vzdelávanie Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
  29 180.66 €
  TU-2022/006-OCÚ-010 Vytváranie podmienok na dosiahnutie cieľov Projektu, prostredníctvom poskytovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Ministerstvo vnútra SR
  0 €
  TU-2022/016-OCÚ-009 Prenájom KD Odb.: Filip Žulka, DiS.,
  Dod.: Obec Tuhrina
  178 €
  TU-2022/006-OcÚ-009 záväzok používateľa používať plnenia poskytované podľa tejto Zmluvy, záväzok Poskytovateľa poskytnúť Používateľovi prevádzkové služby IS DCOM Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
  0 €
  TU-2022/016-OCÚ-008 Zmluva o prenájme priestorov KD Odb.: Oľga Ferková
  Dod.: Obec Tuhrina
  40 €
  TU-2022/016-OCÚ-007 Zmluva o prenájme priestorov KD Odb.: Mária Ferková
  Dod.: Obec Tuhrina
  40 €
  TU-2022/016-OCÚ-006 Zmluva o nájme bytu Odb.: Igor FERKO 121/1
  Dod.: Obec Tuhrina
  330 €
  TU-2022/006-OcÚ-008 Zmena ceny za odvoz nádoby Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Fúra s.r.o. Rozhanovce
  0 €
  TU-2022/006-OCÚ-007 záväzok organizátora realizovať činnosť tejto dohody, a to prostredníctvom osôb nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi podľa podmienok zákona o pomoci v hmotenj núdzi, ktorých účasť zabezp. úrad Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
  0 €
  TU-2022/016-OcÚ-005 Zmluva o prenájme priestorov KD Odb.: Simona Vidličková
  Dod.: Obec Tuhrina
  40 €
  TU-2022/006-OcÚ-006 zabezpečenie technickej a komunikačnej infraštruktúry počítačových systémov a počítačových sietí a servera Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: STL-SUN s.r.o. Košice
  120 €
  TU-2022/001-OcÚ-004 Prenájom nebytových priestorov za účelom spoločenskej akcie - 1. sv. prijímanie Odb.: Peter Gábor
  Dod.: Obec Tuhrina
  40 €
  TU-2022/052-OcÚ-001 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1400 € a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZ obce Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
  1 400 €
  TU-2022/033-OcÚ-003 Revitalizácia spevnených plôch v obci Tuhrina - Asfalt Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Spojmix plus s.r.o.
  20 420 €
  TU-2022/033-OcÚ-002 Revitalizácia spevnených plôch v obci Tuhrina Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: CH stav-pro, s.r.o.
  85 286.93 €
  TU-2022/016-OCÚ-003 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie nebytové priestory o celkovej výmere 31m2 podlahovej plochy ako prevádzka Pošty Tuhrina Odb.: Slovenská pošta
  Dod.: Obec Tuhrina
  1 260 €
  TU-2022/016-OCÚ-002 Prenájom nehnuteľnosti na prevádzku 3 tried ZŠ s MŠ Odb.: Základná škola s materskou školou, Tuhrina 3
  Dod.: Obec Tuhrina
  1 €
  TU-2022/006-OCÚ-005 Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Tuhrina Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  0 €
  TU-2022/006-OCÚ-004 úprava základnej Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti riedeného zberu Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Fúra s.r.o. Rozhanovce
  0 €
  Generované portálom Uradne.sk

  Úradné hodiny

  Pondelok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Utorok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Streda: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Štvrtok:   nestránkový deň
  Piatok: 7:30 - 11:30             12:00 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  meteoblue