Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  Zmluvy

  Suma od:
  Suma do:
  Rok: Mesiac: Hľadať v:
  Hľadaný výraz:

  Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
  Nájomná zmluva (o prenájme) Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Obec Tuhrina
  60.00 €
  Dodatok č.2 - Poistná zmuva (Kultúrny dom, Bytový dom 121, 122) Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Generali Poisťovňa a.s.
  206.37 €
  Zmluva o účte Municipálneho úveru- Univerzál Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
  0.00 €
  Zmuva o termínovanom úvere č. 96/009/20 Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
  158377.98 €
  Municipálny úver- Univerzál, Zmluva o úvere č. 96/008/20 Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
  100000.00 €
  Nájomná zmluva (zmuva o prenájme) Odb.: Roman Ferko
  Dod.: Obec Tuhrina
  75.00 €
  Dar pre potreby materskej školy na realizáciu aktivít národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Ministerstvo vnútra SR Bratislava
  0.00 €
  Služba pevnej siete Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Slovak telekom a.s.
  19.99 €
  Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Fúra s.r.o. Rozhanovce
  10.00 €
  Nájomná zmluva (zmuva o prenájme) Odb.: Monika Ferková 94
  Dod.: Obec Tuhrina
  20.00 €
  Nájomná zmluva (zmuva o prenájme) Odb.: Marián Ferko 121/5
  Dod.: Obec Tuhrina
  0.00 €
  Nájomná zmluva (zmuva o prenájme) Odb.: Peter Ferko 121/4
  Dod.: Obec Tuhrina
  0.00 €
  Nájomná zmluva (zmuva o prenájme) Odb.: František Gábor
  Dod.: Obec Tuhrina
  40.00 €
  Nájomná zmluva (zmuva o prenájme) Odb.: Štefan Ferko
  Dod.: Obec Tuhrina
  40.00 €
  Dohoda - pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
  0.00 €
  Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Fúra s.r.o. Rozhanovce
  0.00 €
  Nájomná zmluva (zmuva o prenájme) Odb.: Peter Ferko
  Dod.: Obec Tuhrina
  30.00 €
  Nájomná zmluva (zmuva o prenájme) Odb.: František Gábor
  Dod.: Obec Tuhrina
  0.00 €
  Dodatok k Zmluve o spolupráci NP TSP a TP II Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Ministerstvo vnútra SR Bratislava
  0.00 €
  Nájomná zmluva (zmuva o prenájme) Odb.: Katarína Potočňáková
  Dod.: Obec Tuhrina
  20.00 €
  Zmluva o dielo č. 13/11/2019 Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Asfalter, s.r.o.
  14040.00 €
  Poistná zmluva Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Generali Poisťovňa a.s.
  229.50 €
  Dodatok č. 1 - Poistná zmluva Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Generali Poisťovňa a.s.
  0.00 €
  Poskytnutie dotácie Odb.: Občianske združenie Tuhrinčanka
  Dod.: Obec Tuhrina
  700.00 €
  Poskytnutie dotácie Odb.: SZZP - Okresná rada, Prešov
  Dod.: Obec Tuhrina
  300.00 €
  Dohoda - pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
  0.00 €
  Bežný účet - sociálny fond Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
  0.00 €
  Zmluva o dielo č.200310 Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Ifosoft ver.obchodná spoločnosť
  138.64 €
  Dodatok č.3 Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: NATUR - PACK. a.s. Bratislava
  0.00 €
  Zmluva o dielo Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Úradovňa plus, s.r.o
  400.00 €
  Dotácia na základe zmluvy č. 1420 146 Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
  1400.00 €
  dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Ifosoft ver.obchodná spoločnosť
  0.00 €
  Národný projekt Terénna sociálna práca a TP v oblasiach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Ministerstvo vnútra SR,Bratislava
  0.00 €
  Spracovanie projektovej žiadosti -komunikácia RO Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: EURO IN - Mgr. Drajna Peter
  600.00 €
  Činnosť zameraná na ochranu pred požiarmi Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: ATH-PO Trade s.r.o., Záborské
  110.00 €
  Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na výstavbu MŠ Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Ministerstvo vnútra SR Bratislava
  0.00 €
  Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Ministerstvo vnútra SR Bratislava
  0.00 €
  Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: NATUR - PACK. a.s. Bratislava
  0.00 €
  Príprava a poradenstvo pri projekte - Poriadková služba Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: EURO IN - Mgr. Drajna Peter
  600.00 €
  Nadstavba KD - povrchové úpravy Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: CH stav-pro s.r.o.,Žehňa 121
  8458.39 €
  Rekonštrukcia budovy školy pre žiakov -ŠVVP ZŠ Tuhrina Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: CH stav-pro s.r.o.,Žehňa 121
  27412.30 €
  Projektová žiadosť pre projekt - výstavba MŠ Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: EURO IN - Mgr. Drajna Peter
  500.00 €
  Zmluva o poskytnutí dotácie -rím.kat. farnosť Odb.: Farský úrad Červenica
  Dod.: Obec Tuhrina
  500.00 €
  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácia -SZZP Odb.: SZZP - Okresná rada, Prešov
  Dod.: Obec Tuhrina
  300.00 €
  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácia -Tuhrinčanka Odb.: Občianske združenie Tuhrinčanka
  Dod.: Obec Tuhrina
  700.00 €
  Príprava a poradenstvo pri projekte - občianske hliadky Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Euro in 99, Prakovce
  200.00 €
  Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Ministerstvo vnútra SR
  0.00 €
  Spracovanie projektovej dokumentácie - nájomné byty Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Euro in 99, Prakovce
  500.00 €
  Zmluva o termínovanom úvere Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
  150000.00 €
  Zmluva o zriadení bežného účtu Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
  0.00 €
  Zmluva o zriadení bežného účtu Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
  0.00 €
  Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: EURO IN - Mgr. Drajna Peter
  600.00 €
  Zhotovenie projektovej žiadosti Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Euro in 99, Prakovce
  300.00 €
  Výstavba MŠ v obci Tuhrina Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: JM centrum s.r.o. Bretejovce
  258560.20 €
  Zmluva o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Prešovský samosprávny kraj
  1000.00 €
  Poradenstvo pri spracovaní žiadosti o platbu - výstavba MŠ Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: EURO IN - Mgr. Drajna Peter
  300.00 €
  Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych kumunitách Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Ministerstvo vnútra SR
  0.00 €
  Zhotovenie projektovej žiadosti Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Euro in 99, Prakovce
  300.00 €
  Poskytovaní služieb na úseku BOPZ Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: ATH-PO s.r.o. Ľubotice
  110.00 €
  Nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: NATUR - PACK. a.s. Bratislava
  0.00 €
  Príprava a poradenstvo pri spracovaní žiadosti MK RO Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: EURO IN - Mgr. Drajna Peter
  300.00 €
  Poradenské služby pre VO - výstavba MŠ Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Ing Rastislav Tapšák
  0.00 €
  Dotácia pre rómsku komunitu - palivové sklady v RO Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Ministerstvo vnútra SR
  3500.00 €
  Výstavba MŠ Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Ministerstvo vnútra SR,Bratislava
  143000.00 €
  Dodatok z mluve o dielo č.5/2017 - stavebné práce ZŠ Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: DLC s.r.o. Prešov
  749.24 €
  Zmena termínu ukončenia prác - oprava vnútorných omietok a podláh v budove ZŠ Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: DLC s.r.o. Prešov
  0.00 €
  Oprava vnútorných omietok a podláh ZŠ Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: DLC s.r.o. Prešov
  53408.38 €
  Spracovanie projektovej žiadosti Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: EURO IN - Mgr. Drajna Peter
  300.00 €
  Rekonštrukcia oplotenia - starý cintorín a výstavba parkoviska Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Jaroslav Glankovič, stavebná firma
  12150.31 €
  Zhotovenier projektovej žiadosti Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: EURO IN - Mgr. Drajna Peter
  300.00 €
  Terénna sociálna práca Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Ministerstvo vnútra SR,Bratislava
  0.00 €
  Spracovanie žiadosti - Projekt Terénna sociálna práca Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: EURO IN - Mgr. Drajna Peter
  300.00 €
  Rekonštrukcia KD - rozvody SV,TUV,UK a HYDRANT Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Štefan Ivanecký,Abranovce
  6620.40 €
  Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Fúra s.r.o. Rozhanovce
  0.00 €
  Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce - Tuhrinčanka Odb.: Občianske združenie Tuhrinčanka
  Dod.: Obec Tuhrina
  400.00 €
  Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce - ZO SZZP Odb.: SZZP - Okresná rada Prešov
  Dod.: Obec Tuhrina
  200.00 €
  Dotávka a montáž okien - rekonštrukcia KD Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: JM centrum s.r.o. Bretejovce
  20618.04 €
  Vyhotovenie zdravotných posudkov pre "Denný stacionár" Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: MUDr.Michal Pado
  567.00 €
  Rekonštrukcia KD - II.etapa Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Miroslav Chovanec, Stavebná firma
  69542.14 €
  Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie - nájomné byty Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Interprofis s.r.o. Prešov
  2000.00 €
  Verejné obstarávanie - výstavba nájomných bytov Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Public tenders s.r.o. Prešov
  2000.00 €
  Poskytnutie dotácie - Poľovnícke združenie Odb.: Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy DUBOVÁ
  Dod.: Obec Tuhrina
  100.00 €
  Rekonštrukcia sociálnych zariadení Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Jaroslav Glankovič, stavebná firma
  11654.62 €
  Rekonštrukcia KD 1. etapa-materiál strecha/krytina/ Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Viliam Pallo - VP,Prešov
  7942.51 €
  Rekonštrukcia KD 1. etapa-dodávka a montáž časti okien Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: JM centrum s.r.o. Bretejovce
  5105.04 €
  Rekonštrukcia KD 1. etapa-materiál krovu Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: PIL-TEL.s.r.o Brezovička
  8083.80 €
  Príprava a poradenstvo pri spracovaní žiadosti -stavebné konanie pre bytovú výstavbu Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Euro in 99, Prakovce
  800.00 €
  Rekonštrukcia KD 1. etapa-montáž krovu a krytiny Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Ján Švec - Zimermann s.r.o. Ľubotice
  13182.72 €
  Plnenie povinnosti obce podľa zákona o e-Governmente prostredníctvom IS DCOM Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
  0.00 €
  Vypracovanie projektovej dokumentácie -BYTOVÁ VÝSTAVBA Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Projekčná kancelária ,štúdio architektúry ,Okružná
  19250.00 €
  Výstavba parkoviska Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Stanislav Minarik, Stavebná činnosť
  3511.43 €
  Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie ČOV RO Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Interprofis s.r.o. Prešov
  540.00 €
  Poradenské služby pre verejné obstarávanie Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Public tenders s.r.o. Prešov
  600.00 €
  Rekonštrukcia KD 1. etapa Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Miroslav Chovanec, Stavebná firma
  41139.66 €
  Prenájom pozemku Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: COOP Jednota s.d.
  10.00 €
  Vykonanie auditu na OcÚ Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: AUDANA AUDIT s.r.o Prešov
  1668.00 €
  Vykonanie auditu Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: AUDANA AUDIT s.r.o Prešov
  960.00 €
  Zhotovenie projektu stavby -rekonštrukcia KD Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Ateliér Sýkora a spol. Ľubotice
  17400.00 €
  Žiadosť o poskytnutie dotácie Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Interprofis s.r.o. Prešov
  360.00 €
  Zabezpečenie činnosti - ochrana pre požiarmi a BOZP Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: ATH-PO s.r.o. Ľubotice
  90.00 €
  Zabezpečenie činnosti - ochrana pre požiarmi a BOZP Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: ATH-PO s.r.o. Ľubotice
  60.00 €
  Zmluva - nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: NATUR - PACK. a.s. Bratislava
  0.00 €
  Projektová dokumentácia MŠ Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: AASS s.r.o. Košice
  11640.00 €
  Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: ELITT-Hubošovce
  9467.51 €
  Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: DLC s.r.o. Prešov
  0.00 €
  Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: NATUR - PACK. a.s. Bratislava
  0.00 €
  Zmluva o výpožičke - drobný vodný tok,Tuhrina Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: SR - LESY, Slovenskej republiky š.p.
  0.00 €
  Preventíva požiarnej ochrany obce Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: ATH-PO s.r.o. Ľubotice
  60.00 €
  Zabezpečenie činnosti - ochrana pre požiarmi a BOZP Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: ATH-PO s.r.o. Ľubotice
  90.00 €
  Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Fúra s.r.o. Rozhanovce
  0.00 €
  Revitalizácia spevnených plôch -projekt stavby Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Stavoprojekt s.r.o. Prešov
  2304.00 €
  Vytvorenie webstránky obce Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Webex media s.r.o. Košice
  450.00 €
  Dotácia pre Občianske združenie SZZP Tuhrina Odb.: SZZP - Okresná rada Prešov
  Dod.: SZZP - Okresná rada,Prešov
  100.00 €
  Dotácia zo ŠR na riešenie nepriaznivej situácie rómskej komunity Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Ministerstvo vnútra SR,Bratislava
  5660.00 €
  Rekonštrukcia verejného osvetlenia Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: ELITT-Hubošovce
  4996.50 €
  Rekonštrukcia priestorov kuchyne v KD Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Miroslav Chovanec, Stavebná firma
  12116.25 €
  Zhotovenie projektovej žiadosti Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: W-ECOPOWER s.r.o. Prešov
  550.00 €
  Spracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Interprofis s.r.o. Prešov
  850.00 €
  Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Environmentálny fond Bratislava
  33111.00 €
  Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: DLC s.r.o. Prešov
  34658.90 €
  Hudobná produkcia - oslavy obce Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Hudobná skupina BANK-BAND
  400.00 €
  Zhotovenie rozvojového plánu obce Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Interprofis s.r.o. Prešov
  0.00 €
  Darovanie finančného daru Odb.: DLC s.r.o. Prešov
  Dod.: DLC s.r.o. Prešov
  200.00 €
  Finančná dotácia Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Ev.a.v.cirkev Žehňa ,filialka Tuhrina
  500.00 €
  Finančná dotácia Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Farský úrad Červenica
  500.00 €
  Prenájom nebytového priestoru v KD Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: LIRI n.o. Petrovany
  1902.00 €
  Kazetový podhľad v KD Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Miroslav Chovanec, Stavebná firma
  3759.84 €
  Zmluva o obchodnej spolupráci a poskytovaní služieb Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: DLC s.r.o. Prešov
  0.00 €
  Vypracovanie rozvojového dokumentu obce Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Interprofis s.r.o. Prešov
  6250.00 €
  Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Občianske združenie Tuhrinčanka
  300.00 €
  Kazetový podhľad v kultúrnom dome Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Jaroslav Glankovič, stavebná firma
  3989.50 €
  Oprava podláh OcÚ Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Jaroslav Glankovič, stavebná firma
  2913.87 €
  Poradenské služby pri príprave projektov Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Interprofis s.r.o. Prešov
  80.00 €
  Odstránenie havarijného stavu ZŠ - strechy Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: LUMA - SK, s.r.o. Dolná Tižina
  118203.79 €
  Oprava MK Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Jozef Fejerčák - FEJPOL
  9751.20 €
  Prieskum trhu Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Ing.Branislav Vojtek
  400.00 €
  Stavebné úpravy - ZŠ Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: LUMA - SK, s.r.o. Dolná Tižina
  130000.00 €
  Nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Fúra s.r.o. Rozhanovce
  0.00 €
  Oprava kultúrneho domu Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: GAVAsSTAV s.r.o. Prešov
  6191.51 €
  Výberové konanie oprava KD Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Ing.Branislav Vojtek
  250.00 €
  Rekonštrukcia MK Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Jozef Fejerčák - FEJPOL
  13356.30 €
  Verejné obstarávanie Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Ing.Branislav Vojtek
  250.00 €
  Terénna sociálna práca Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: PSIS Šariš
  1950.00 €
  Odstránenie havarijného stavu - ZŠ Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: LUMA - SK, s.r.o. Dolná Tižina
  118203.79 €
  Odstránenie havarijného stavu ZŠ Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: LUMA - SK, s.r.o. Dolná Tižina
  138739.50 €
  Odstránenie havarijného stavu -fasáda ZŠ Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: LUMA - SK, s.r.o. Dolná Tižina
  139159.67 €
  Prezentácia obce Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Mediatel spol.s.r.o. Bratislava
  150.00 €
  Nájomná zmluva - Praktiká škola Odb.: Občianske združenie Barlička
  Dod.: Obec Tuhrina
  500.00 €
  Rekonštrukčné stavebné práce v KD-Pohodka Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: GAVAsSTAV,Ján Varga,
  8946.42 €
  Dodávka plynu Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: SPPa.s.
  0.00 €
  Úver Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Dexia banka Slovensko a.s.
  0.00 €
  Dexia Komunál univerzálny úver Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Dexia banka Slovensko a.s.
  0.00 €
  Vývoz odpadu z obce Odb.: Obec Tuhrina
  Dod.: Fúra s.r.o. Rozhanovce
  0.00 €

  Úradné hodiny

  Pondelok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Utorok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Streda: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Štvrtok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Piatok: nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  meteoblue