Menu
Obec Tuhrina
obecTuhrina
S čím pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie
Obec Tuhrina
obecTuhrina

Úmrtná matrika

Oznamovacia povinnosť

Úmrtie je povinný oznámiť MÚ

 • Prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr – do 3 pracovných dní po prehliadke mŕtveho
 •  Osoba, ktorá vybavuje pohreb – najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí, a to aj prostredníctvom MÚ v mieste jej TP.

Vybavuje

Matričný úrad v Tuhrine

Adresa:

Obec Tuhrina
Matričný úrad
Tuhrina 70
082 07  Tuhrina

Legislatívny predpis

Zákon č. 154/1994 Z.z, o matrikách

Potrebné doklady

a) osoba, ktorá vybavuje pohreb

 • 3 až 4 exempláre tlačiva - List
 • o prehliadke mŕtveho vydané a potvrdené prehliadajúcim lekárom ako aj ošetrujúcim lekárom
 • Občiansky preukaz  alebo RL,SL nebohého (platný OP matrikár odovzdá príslušnému policajnému zboru spolu s oznámením o úmrtí poštou)
 • OP osoby, ktorá pohreb vybavuje
 • Splnomocnenie pohrebnej služby – v prípade ak doklady o úmrtí nevybavuje rodinný príslušník osobne.

b) cudzinec

 • Cestovný pas, , prípadne povolenie na pobyt v SR;

c) maloletých (osoby mladšej ako 15 rokov)

 • Rodný list
 • Platné OP rodičov dieťaťa príp. zákonného zástupcu

d) občan, ktorý nemá doklad totožnosti:

 • Potvrdenie o OP vydané príslušným okresným riaditeľstvom PZ SR (napr. bezdomovec, strata OP) alebo potvrdenie o pobyte z príslušného Obecného úradu.
 • Rodný list nebohého

Príslušnosť matričného úradu  

Na vykonanie zápisu úmrtia do knihy úmrtí, je príslušný matričný úrad:

 • V ktorého obvode osoba zomrela
 • V ktorého obvode sa zomretá osoba našla
 • V ktorého obvode bola zomretá osoba vyložená z dopravného prostriedku.

Lehota vybavenia

Na počkanie

Poplatky

Prvý výpis bez poplatku, ďalší výpis 7 €

Čo s občianským preukazom?

Podľa zákona č. 224/2006 Z.z o občiankych preukazoch v znení neskorších predpisov OP vracia ten, kto obstaráva pohreb občana a to:

 • ktorémukoľvek úradu, ktorý vydáva občianský preukaz
 • obci podľa miesta posledného trvalého pobytu zomretého.

Pokiaľ občan zanechá OP matričnému úradu, MÚ odovzdá OP príslušnému policajnému zboru spolu s oznámením o úmrtí. Oznámenie o úmrtí sa zasiela preto, aby policajný zbor vedel, z akého dôvodu sa OP odovzdáva. 

Čo s preukazom poistenca?

Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov v § 23 ods. 7 – oznamovacia povinnosť, nerieši vrátenie preukazu poistenca a nedávva to za povinnosť MÚ. Podstatné je, aby sa preukaz vrátil, či od pozostalého, z pohrebnej služby alebo z matričného úradu spolu s oznámením o úmrtí. V prípade, ak pozostalý zanechá preukaz poistenca matričnému úradu, vráti ho matričný úrad spolu s oznámením o úmrtí. Ak nie, je potrebné upozorniť pozostalého, aby preukaz poistenca odovzdal príslušnej pobočke úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Upozornenie:
Po zápise úmrtia do matriky sa pozostalým vydá úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb, ktorá sa odovzdáva na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) podľa posledného trvalého pobytu nebohého.

Samospráva

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

TUHRINA

O našej obci

Obec sa rozprestiera v severozápadnej časti Slanských vrchov. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1397. Jej dejiny sú spojené s rodom Kecerovcov. Sakrálnou dominantou je rímskokatolícky kostol zasvätený Menu Panny Márie. V dedine je aj evanjelický kostol. V Tuhrinej je zriadená Základná škola s niekoľkými špeciálnymi triedami. Rozvoju kultúry prospieva zriadenie Kultúrneho domu a viacero športových udalostí sa odohráva na futbalovom ihrisku. Dedina je obklopená lesmi, ktoré boli i v minulosti zdrojom obživy miestnych obyvateľov. Príroda je bohatá na lesné plody.V miestnych tokoch žije rak riečny. Sú tu skvelé možnosti pre cykloturistiku. Severne od obce sa nachádza zrúcanina hradu Bodoň.


hore