Menu
Obec Tuhrina
obecTuhrina
S čím pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie
Obec Tuhrina
obecTuhrina

Uzavretie manželstva

Dohoda o priezvisku snúbencov a detí (413.15 kB)

Žiadosti:

1.) Žiadosť o uzavretie manželstva –jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v matričnom obvode (Tuhrina, Lesíček, Žehňa, Lúčina, Červenica)

2.) Cirkevný sobáš – žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v ktorého matričnom obvode sa uvedený kostol nachádza. Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo, je povinný doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva do 3 pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu.

3.) Žiadosť o uzavretie manželstva na inom než príslušnom matričnom úrade – jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v matričnom obvode – Delegácia sobáša –  Povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako miestne príslušným orgánom verejnej pomoci

 • Ak sa jedná o snúbencov, z ktorých ani jeden nemá trvalý pobyt v matričnom obvode MÚ Tuhrina a sobáš sa má konať v matričnom obvode MÚ Tuhrina tak, žiadosť o uzavretie manželstva vyplnia na príslušnom MÚ podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov a zároveň tento MÚ požiadajú o vydanie – Povolenia k uzavretiu manželstva pred iným než príslušným MÚ.
 • Ak sa jedná o snúbencov, z ktorých jeden má trvalý pobyt v matričnom obvode MÚ Tuhrina a sobáš sa má konať v inom matričnom obvode tak, žiadosť o uzavretie manželstva vyplnia na MÚ v Tuhrine a zároveň MÚ Tuhrina požiadajú o vydanie – Povolenia k uzavretiu manželstva pre iným než príslušným MÚ.

Doba predkladania dokladov pri uzavretí manželstva

 

 • Štátny občan Slovenskej predkladá MÚ  najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva doklady.
 • Cudzinec prekladá doklady MÚ najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva

Svedkovia

 • Musia byť súčasne 2 svedkovia.
 • Občiansky preukaz (oboch svedkov)
 • Musia byť plnoletí, spôsobilí na právne úkony
 • Svedkov si určujú snúbenci

Vybavuje

Matričný úrad v Tuhrine

Adresa:

Obec Tuhrina

Matričný úrad

Tuhrina 70

082 07  Tuhrina

Legislatívny predpis

Zákon č. 154/1994 Z.z, o matrikách, zákon č. 36/2005 o rodine, zákon č. 300/1993 o mene a priezvisku

Potrebné doklady

a) slobodní

 • Rodný list (ženích, nevesta) – originál (osvedčená fotokópia)
 • Občiansky preukaz (ženích, nevesta)
 • Rodný list dieťaťa (v prípade spoločného dieťaťa, dieťaťa nevesty ktorého nebol určený otec)

b) rozvedení (ý)

 • Rodný list (ženích, nevesta) – originál (osvedčená fotokópia)
 • Občiansky preukaz (ženích, nevesta)
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo
 • Právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
 • Rodný list dieťaťa ( v prípade spoločného dieťaťa, dieťaťa nevesty ktorého nebol určený otec)

c) ovdovelí (ý)

 • Rodný list (ženích, nevesta) – originál (osvedčená fotokópia)
 • Občiansky preukaz (ženích, nevesta)
 • Sobášny list predchádzajúceho manželstva
 • Rodný list dieťaťa ( v prípade spoločného dieťaťa, dieťaťa nevesty ktorého nebol určený otec)
 • Úmrtný list manžela(ky), alebo 
 • Právoplatný rozsudok o vyhlásení manžela za mŕtveho

d) maloleté osoby (od 16 do 18 rokov)

 • Rodný list (ženích, nevesta) – originál (osvedčená fotokópia)
 • Občiansky preukaz (ženích, nevesta)
 • Právoplatný rozsudok príslušného okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo

e) obmedzení (ý) na právne úkony

 • Rodný list (ženích, nevesta) – originál (osvedčená fotokópia)
 • Občiansky preukaz (ženích, nevesta)
 • Právoplatný rozsudok príslušného okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo

f) hluchonemí (ý)

 • Rodný list (ženích, nevesta) – originál (osvedčená fotokópia)
 • Občiansky preukaz (ženích, nevesta)
 • Dohodu o povinnosti snúbencov zabezpečiť na sobáši prítomnosť: súdom stanoveného tlmočníka, ktorý na obrade uzavretia manželstva podpíše zápisnicu a opečiatkuje ju svojou pečiatkou alebo
 • Ak osoba, ktorá bude tlmočiť nie je súdom stanovená, tak pred uzavretím manželstva podpíše sľub tlmočníka a na obrade uzavretia manželstva podpíše zápisnicu.

g) cudzinci

 • Preukaz totožnosti (EU), cestovný pas
 • *Osvedčenie o právnej spôsobilosti s príslušnými overeniami preložené súdnym prekladateľom SR
 • Potvrdenie o osobnom stave (nie staršie ako 6 mesiacov)
 • Doklad o pobyte (nie staršie ako 6 mesiacov)

*Všetky predložené cudzojazyčné doklady musia byť úradne preložené, okrem dokladov v českom jazyku. 

Poznámka!

Od 16.02.2019 sa začalo uplatňovať v členských štátoch EÚ nové nariadenie o verejných listinách, vďaka ktorému sa odstránila administratívna záťaž pre občanov súvisiaca s udelením vyššieho overenia (Apostil) alebo zabezpečovania overených prekladov niektorých verejných listín. Nariadenie sa nevzťahuje na verejné listiny vydané orgánmi tretích štátov ani na osvedčené odpisy takýchto listín, hoci osvedčený odpis vyhotovil príslušný orgán členského štátu EÚ.

Spôsob vybavenia

Osobne ženích a nevesta.

Lehota vybavenia

Na počkanie v prípade predloženia všetkých potrebných dokladov.

Tlačivo (Žiadosť o uzavretie manželstva)

Tlačivo je k dispozícii na matričnom úrade v Tuhrine. 

Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva

1. Manželstvo nemožno uzavrieť so ženatým mužom alebo s vydatou ženou

2. Manželstvo nemožno uzavrieť medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami to isté platí o príbuzenstve založenom osvojením

3. Manželstvo nemôže uzavrieť maloletý – dostatočný vek na uzavretie manželstva je 18 rokov. Súd môže v súlade s účelom manželstva výnimočne povoliť uzavretie manželstva maloletému  staršiemu ako 16 rokov ( od 16 do 18 rokov). Maloleté osoby predkladajú matričnému úradu – právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

4. Manželstvo nemôže uzavrieť osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony. Osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, môže uzavrieť manželstvo – len s povolením súdu.

5. manželstvo nemôže uzavrieť osoba postihnutá duševnou chorobou. Musí byť absencia duševnej choroby alebo poruchy, ktorá by mala za následok pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. Súd však môže uzavretie manželstva takej osobe povoliť – ak je jej zdravotný stav zlučiteľný s účelom manželstva.

Samospráva

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Žaneta

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

TUHRINA

O našej obci

Obec sa rozprestiera v severozápadnej časti Slanských vrchov. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1397. Jej dejiny sú spojené s rodom Kecerovcov. Sakrálnou dominantou je rímskokatolícky kostol zasvätený Menu Panny Márie. V dedine je aj evanjelický kostol. V Tuhrinej je zriadená Základná škola s niekoľkými špeciálnymi triedami. Rozvoju kultúry prospieva zriadenie Kultúrneho domu a viacero športových udalostí sa odohráva na futbalovom ihrisku. Dedina je obklopená lesmi, ktoré boli i v minulosti zdrojom obživy miestnych obyvateľov. Príroda je bohatá na lesné plody.V miestnych tokoch žije rak riečny. Sú tu skvelé možnosti pre cykloturistiku. Severne od obce sa nachádza zrúcanina hradu Bodoň.


hore