Menu
Obec Tuhrina
obecTuhrina
S čím pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie
Obec Tuhrina
obecTuhrina

Miestne dane a poplatky

daneZákon č. 582/2004 Z.z. o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam – platné od 1. 9. 2023.

Nové tlačivo nájdete v časti - Tlačivá. 

 

Obec TUHRINA upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, aby nezabudli podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak došlo k zmene, ktorá má vplyv na výpočet dane do 31.01. 202x

Miestne dane

 

a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Kedy podať daňové priznanie?

 

POZOR! - Dedenie a dražba, termín podania daňového priznania je iný ako v ostatných situáciách. 

Do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania alebo dražba - priznanie k dani z nehnuteľností, podáva dedič alebo vydražiteľ nehnuteľností.

Príklad:

Zdedili ste rodinný dom - notár poverený súdom Vám vydá - Osvedčenie o dedičstve. V jeho ľavom hornom rohu sa bude nachádzať pečiatka - nadobudnutia právoplatnosti tohto osvedčenia. Čiže v našej pečiatke bude dátum právoplatnosti osvedčenia (rozhodnutia) o dedičstve: 11.7.2023. Daňová povinnosť nám vznika - prvým dňom nasledujúceho mesiaca, keď Osvedčenie o dedičstve (rozhodnutie) nadobudlo právoplatnosť. Čiže u nás to bude: 1.8.2023 - Do daňového priznania napíšete rok 2023.  V časti Druh priznania krížikujete: čiastkové priznanie.

Príklad:

Zdedili ste rodinný dom - notár poverený súdom Vám vydá - Osvedčenie o dedičstve. V jeho ľavom hornom rohu sa bude nachádzať pečiatka - nadobudnutia právoplatnosti tohto osvedčenia. Čiže v našej pečiatke bude dátum právoplatnosti osvedčenia (rozhodnutia) o dedičstve: 11.12.2023. Daňová povinnosť nám vznika - prvým dňom nasledujúceho mesiaca, keď Osvedčenie o dedičstve (rozhodnutie) nadobudlo právoplatnosť. Čiže u nás to bude: 1.1.2024 - Do daňového priznania napíšete rok 2024. 

.......................................................................................................................................................................

Do 31.01.2024 priznanie k dani z nehnuteľnosti, ktoré podávajú vlastníci nehnuteľností:

  1.  ktorí v katastrálnom území obce Tuhrina kúpia, predajú, darujú alebo dostanú do daru nehnuteľnosť. 
  2.  ktorým bolo v roku 2023 vydané stavebné povolenie na stavbu, kolaudačné rozhodnutie ( na stavbu, prístavbu, nadstavbu), rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby (bytu, nebytového priestoru), rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby.
  3. ktorí začali v roku 2023 užívať drobnú stavbu, stavbu tvoriacu príslušenstvo k hlavnej stavbe,
  4. ktorí začali v roku 2023 užívať nehnuteľnosť na území obce bez kolaudačného rozhodnutia, 
  5. ktorým sa v roku 2023 zmenila výmera parcely, druh pozemku alebo podiel na liste vlastníctva, alebo ak došlo k preparcelovaniu, sceleniu alebo prečíslovaniu parcely pozemkov v katastri nehnuteľností na území obce,
  6. ktorí si v zdaňovacom období 2023 vysporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam na území obce. 

Do 31.1.2024 priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré podávajú - NÁJOMCOVIA nehnuteľností:

  1. ktorí v roku 2023 uzatvorili nájomnú zmluvu so Slovenským pozemovým fondom,
  2. ktorí majú uzatvorenú zmluvu o nájme k pozemku, ak nájom trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri. 

.....................................................................................................

STAVBA DOMU - Daň 

Ak by ste nepodali daňové priznanie alebo nezaplatili daň, hrozí vám sankcia od 5 do 3 000 eur.

 

Príklad: Chcete postaviť dom

1.  Najskôr si musíte kúpiť pozemok v roku 2022, ktorý bude v katstri zapísaný ako - napr. záhrada. potom si budete musieť podať - Daňové priznanie/ Daň z pozemkov/záhrady.

2. V apríli 2023 dostanete  - právoplatné stavebné povolenie až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu.. V tomto okomihu sa z Vášho pozemku napr. záhrady, TTP stáva - stavebný pozemok. Za stavebný pozemok sa považuje všetky parcelné čísla, ktoré sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení. Podávate - Daňové priznanie/daň z pozemov/už nie záhrada, ale stavebný pozemok. 

3. V auguste 2024 sa Vám podarí dokončiť stavbu. Dochádza k zmene Vašich nehnuteľností - zo stavebného pozemku sa stáva RD so záhradou na - základe vydania - Stavebného povolenia - resp. KOLAUDAČNÉHO  ROZHODNUTIA. Čiže dostanete právoplatné kolaudačné rozhodnutie.  Daňové priznanie podáte do 31.1.2025.

 

 

 

Samospráva

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Výlet - Červený kláštor

TUHRINA

O našej obci

Obec sa rozprestiera v severozápadnej časti Slanských vrchov. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1397. Jej dejiny sú spojené s rodom Kecerovcov. Sakrálnou dominantou je rímskokatolícky kostol zasvätený Menu Panny Márie. V dedine je aj evanjelický kostol. V Tuhrinej je zriadená Základná škola s niekoľkými špeciálnymi triedami. Rozvoju kultúry prospieva zriadenie Kultúrneho domu a viacero športových udalostí sa odohráva na futbalovom ihrisku. Dedina je obklopená lesmi, ktoré boli i v minulosti zdrojom obživy miestnych obyvateľov. Príroda je bohatá na lesné plody.V miestnych tokoch žije rak riečny. Sú tu skvelé možnosti pre cykloturistiku. Severne od obce sa nachádza zrúcanina hradu Bodoň.


hore