Menu
Obec Tuhrina
obecTuhrina
S čím pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie
Obec Tuhrina
obecTuhrina

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14. 5. 2024

OZ 13/2024

Poistka za obdobie 13.6.2024-12.6.2024 -Kultúrny dom, sociálne byty 121/122

684,52 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Tuhrina

26. 4. 2024

OZ 12/2024

Mimoriadne členské na rok 2024 za využívanie IS DCOM

551,00 EUR

ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Obec Tuhrina

24. 4. 2024

VFA 7/2024

Prefakturácia N - VVS a.s. za obdobie 18.1.2024-17.4.2024

99,52 EUR

Obec Tuhrina

Základná škola s materskou školou

24. 4. 2024

VFA 6/2024

Prefakturácia N - SPP za mesiac 4/2024

210,00 EUR

Obec Tuhrina

Základná škola s materskou školou

16. 4. 2024

OZ 11/2024

Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR

195,00 EUR

ZORVC Martin

Obec Tuhrina

16. 4. 2024

82/2024

Stavebné práce v KD - havarijný stav

720,00 EUR

Marián Hofer

Obec Tuhrina

16. 4. 2024

81/2024

Elektrina za mesiac 3/2024 - KD, Nový OcÚ

102,58 EUR

VSE - Východoslovenská energetika a.s.

Obec Tuhrina

16. 4. 2024

80/2024

Mesačný poplatok - Digitálna kancelária - Elektronická registratúra za obdobie 18.3.2024-30.4.2024

181,97 EUR

SWAN, a.s.

Obec Tuhrina

16. 4. 2024

79/2024

Obedy pre seniorov za mesiac 3/2024

481,80 EUR

PJ senior, s.r.o

Obec Tuhrina

16. 4. 2024

78/2024

Sprístupnenie systému IIS MIS: - inštalačná databáza - pridelenie prístupových práv - Elektronická r

780,00 EUR

A.V.I.S - International Software Distribution a Servis, s.r.o

Obec Tuhrina

16. 4. 2024

77/2024

Telekomunikačné služby, internet za mesiac 3/2024

56,71 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Tuhrina

16. 4. 2024

76/2024

Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za mesiac 3/2024

1 181,10 EUR

Fúra s.r.o.

Obec Tuhrina

16. 4. 2024

75/2024

Elektrina - Verejné osvetlenie za mesiac 3/2024

126,68 EUR

VSE - Východoslovenská energetika a.s.

Obec Tuhrina

16. 4. 2024

74/2024

Prevádzka web. stránky (SOP,DOM,CRZ,CUET) za mesiac 4/2024

81,60 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Tuhrina

16. 4. 2024

73/2024

Obedy pre seniorov za mesiac 3/2024

185,04 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Tuhrina

16. 4. 2024

72/2024

Čistenie potrubia, prerábka, nová sanita - Havarijný stav v KD - kanalizácia

685,00 EUR

Marián Hufnagel

Obec Tuhrina

16. 4. 2024

71/2024

Zemný plyn za mesiac 4/2024

517,00 EUR

SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Tuhrina

16. 4. 2024

70/2024

Servisná starostlivosť za mesiac 3/2024

120,00 EUR

STL-SUN, s.r.o

Obec Tuhrina

16. 4. 2024

69/2024

Riadenie projektu - externý manažment pre projekt MOaPS za mesiac 3/2024

480,00 EUR

MEDIINVEST Constulting s.r.o.

Obec Tuhrina

16. 4. 2024

68/2024

Činnosť BOZP, OPP, PZS - 1 Q 1.1.2024-31.3.2024

204,00 EUR

ATH-PO Trade s.r.o

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

67/2024

Spracovanie účtovníctva za mesiac 3/2024

800,00 EUR

Úradovňa plus, s.r.o.

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

66/2024

Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok

495,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

65/2024

Externý manažment - 50 % z ceny diela za úvodné konzultácie - NP Krok za korokom II

1 200,00 EUR

MEDIINVEST Constulting s.r.o.

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

64/2024

Zneškodnenie odpadu v VKK - ô 54 PUPN NP Podpora udržania pracovných návykov

243,36 EUR

Fúra s.r.o.

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

63/2024

Audítorské služby za účtovné obdobie 2022

600,00 EUR

Ing. Marek Lipka

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

62/2024

Hliníkové fľaše - MDŽ a tašky na dokumenty - Úcta k starším

1 029,60 EUR

THEMIS 4 YOU s. r. o

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

61/2024

Telekomunikačné služby, internet za mesiac 2/2024 - pevná linka

56,71 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

60/2024

Kontrola hasiaceho prístroja

18,00 EUR

ATH-PO Trade s.r.o

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

59/2024

Mobil - starosta za mesiac 2/2024

50,96 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.,

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

58/2024

Obedy pre seniorov za mesiac 2/2024

528,00 EUR

PJ senior, s.r.o

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

57/2024

Elektrina za mesiac 2/2024 - KD, Nový OCÚ

93,37 EUR

VSE - Východoslovenská energetika a.s.

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

56/2024

Prevádzka web stránky (SOP,DOM,CRZ,CUET)

81,60 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

55/2024

Elektrina za mesiac 2/2024 - Verejné osvetlenie

142,04 EUR

VSE - Východoslovenská energetika a.s.

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

54/2024

Riadenie projektu - MOaPS za mesiac 2/2024

480,00 EUR

MEDIINVEST Constulting s.r.o.

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

53/2024

Prevádzka obecného rozhlasu rok 2024

25,20 EUR

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

52/2024

Pracovné rukavice - § 54 PUPN - NP Podpora udržania pracovných návykov

57,60 EUR

STOMEX, s.r.o.

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

51/2024

Pracovne oblečenie - VPP

527,18 EUR

STOMEX, s.r.o.

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

50/2024

Vývoz odpadu z neoznačených vriec 2/2024

43,20 EUR

Fúra s.r.o.

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

49/2024

Zemný plyn za mesiac 3/2024 - KD, NOvý KD, Starý OCÚ

517,00 EUR

SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

48/2024

Vývoz nebezpečného odpadu

78,64 EUR

Fúra s.r.o.

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

47/2024

MONET + PROID+Q Client

33,62 EUR

NASES

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

46/2024

Servisná starostlivosť - 2/2024

120,00 EUR

STL-SUN, s.r.o

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

45/2024

Spracovanie účtovníctva 2/2024

800,00 EUR

Úradovňa plus, s.r.o.

Obec Tuhrina

12. 4. 2024

44/2024

Obedy pre seniorov za mesiac 2/2024

195,32 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Tuhrina

4. 4. 2024

VFA 5/2024

Prefakturácia SPP za 3/2024 na základe nájomnej zmluvy č. 2/2022

210,00 EUR

Obec Tuhrina

Základná škola s materskou školou

27. 3. 2024

OZ 10/2024

Videoseminár - Rozpočtové minimum

27,00 EUR

RVC Prešov

Obec Tuhrina

27. 3. 2024

OZ 9/2024

Videoseminár - Postup obce pri majetkoprávnych vysporiadaní miestnych komunikácií

27,00 EUR

RVC Prešov

Obec Tuhrina

27. 3. 2024

OZ 8/2024

Videoseminár - Studne, malé čistiarne odpadových vôd a žumpy podľa vodného zákona.

27,00 EUR

RVC Prešov

Obec Tuhrina

4. 3. 2024

VFA 4/2024

Na základe nájomnej zmluvy - prefakturácia - SPP Zemný plyn za mesiac 2/2024

210,00 EUR

Obec Tuhrina

Základná škola s materskou školou

4. 3. 2024

VFA 3/2024

Nájomné na rok 2024 - na základe nájomnej zmluvy č. 2/2022 (TU-2022/016-OCÚ-002)

1,00 EUR

Obec Tuhrina

Základná škola s materskou školou

4. 3. 2024

VFA 2/2024

Na základe nájomnej zmluvy - prefakturácia - VSE a.s. za obdobie 1.1.-29.2.2024

261,00 EUR

Obec Tuhrina

Základná škola s materskou školou

4. 3. 2024

VFA 1/2024

Na základe nájomnej zmluvy - prefakturácia energií - SPP Zemný plyn 1/2024

210,00 EUR

Obec Tuhrina

Základná škola s materskou školou

28. 2. 2024

OZ 7/2024

Školenie - Nový registratúrny poriadok a plán v roku 2024

27,00 EUR

RVC Prešov

Obec Tuhrina

26. 2. 2024

OZ 6/2024

Člensky príspevok na rok 2024 - Šariš

54,80 EUR

Regionálne združenie miest o obcí Prešov - ŠARIŠ

Obec Tuhrina

26. 2. 2024

43/2024

odvoz a zneškodnenie odpadu VKK - § 54 PUPN - NP podpora udržania pracovných návykov -ÚPSVaR

333,84 EUR

Fúra s.r.o.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

42/2024

Prevádzka web.stránky(SOP, DOM.CRZ,CUET) za mesiac 1/2024

81,60 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

41/2024

Pracovné rukavice - §54 - PUPN-NP udržania pracovných návykov/ÚPSVaR

57,60 EUR

STOMEX, s.r.o.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

40/2024

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za mesiac 1/2024

16,80 EUR

Fúra s.r.o.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

39/2024

Elektrina za mesiac 1/2024 - KD, Nový OcÚ

134,38 EUR

VSE - Východoslovenská energetika a.s.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

38/2024

Spracovanie účtovníctva za mesiac 1/2024

800,00 EUR

Úradovňa plus, s.r.o.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

37/2024

Update programového vybavenie pre obce za rok 2024

156,00 EUR

IFO soft s.r.o

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

36/2024

Odvoz a zneškodnenie komunálneho dopadu za mesiac 1/2024

563,40 EUR

Fúra s.r.o.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

35/2024

Prenájom pozemkov na rok 2024

1,00 EUR

LESY SR, š.p.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

34/2024

Obedy pre seniorov za mesiac 1/2024

459,80 EUR

PJ senior, s.r.o

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

33/2024

Telekomunikačné služby za mesiac 1/2024 - mobil starosta

46,34 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.,

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

32/2024

Elektrina za mesiac 1/2024/ Verejné osvetlenie v obci

189,29 EUR

VSE - Východoslovenská energetika a.s.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

31/2024

Telekomunikačné služby, internet - pevná linka za mesiac 1/2024

62,89 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

30/2024

Doplatok za služby SOÚ - za stavebný poriadok, špeciálny stavebný úrad za rok 2023

377,01 EUR

Mesto Prešov

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

29/2024

Obedy pre seniorov za mesiac 1/2024

254,43 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

29/2024

Obedy pre seniorov za mesiac 1/2024

254,43 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

28/2024

Prevádzka web. stránky(SOP, DOM, CRZ, CUET) za mesiac 2/2024

81,60 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

27/2024

Elektrina za obdobie 1.1.2024-29-2-2024/ ATS stanica, DHZ, Starý OcÚ, Nová pošta

830,00 EUR

VSE - Východoslovenská energetika a.s.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

26/2024

Zemný plyn za mesiac 2/2024

517,00 EUR

SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

25/2024

Servisná starostlivosť za mesiac - 1/2024

120,00 EUR

STL-SUN, s.r.o

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

24/2024

Elektrina - dielne -stará pošta za mesiac 1/2024

34,63 EUR

VSE - Východoslovenská energetika a.s.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

23/2024

Odvoz a zneškodnenie odpadu VKK

382,92 EUR

Fúra s.r.o.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

22/2024

Prevádzka verejného rozhlasu/odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových zázna

38,40 EUR

SLOVGRAM

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

21/2024

Správny poplatok za rok 2023

10,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

20/2024

Zemný plyn za mesiac 1/2024

517,00 EUR

SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

19/2024

Vodné/RO za obdobie 7.10.2023-17.01.2024

3 804,34 EUR

VVS - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

18/2024

Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu

9,60 EUR

Fúra s.r.o.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

17/2024

Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za mesiac 12/2023

871,80 EUR

Fúra s.r.o.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

16/2024

Pracovné rukavice - § 54 - PUPN - NP podpora udržania pracovných návykov /ÚPSVaR

62,40 EUR

STOMEX, s.r.o.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

15/2024

Vývoz obsahu žúmp-domácnosti za mesiac 1/2024

151,99 EUR

VVS - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

14/2024

Nedoplatok za rok 2023

87,16 EUR

SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

13/2024

Harmonogramy - 2024/Kalendáre

30,00 EUR

Fúra s.r.o.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

12/2024

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za mesiac 12/2023

7,20 EUR

Fúra s.r.o.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

11/2024

Riadenie projektu - Riešenie migračných výziev v obci Tuhrina, v rámci výzvy na podporu operácií zam

360,00 EUR

MEDIINVEST Constulting s.r.o.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

10/2024

Obedy pre seniorov 12/2023

435,60 EUR

PJ senior, s.r.o

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

9/2024

Telekomunikačné služby, internet - pevná linka

62,89 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

8/2024

Vývoz odpadu z neoznačených vriec

194,40 EUR

Fúra s.r.o.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

7/2024

Telekomunikačné služby - mobil starosta

41,18 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.,

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

6/2024

Elektrina za mesiac - 12/2023 - Verejné osvetlenie v obci

250,01 EUR

VSE - Východoslovenská energetika a.s.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

5/2024

Elektrina za mesiac 12/2023 - KD, Nový OcÚ

137,92 EUR

VSE - Východoslovenská energetika a.s.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

4/2024

Pomocné služby v doprave - VPP

660,00 EUR

Peter Lorinc

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

3/2024

Preplatok za rok 2023

2 354,32 EUR

VSE - Východoslovenská energetika a.s.

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

2/2024

Servis dokumentácie GDPR 2024, výkon funkcie - zodpovedná osoba

180,00 EUR

BROS Computing, s.r.o

Obec Tuhrina

22. 2. 2024

1/2024

Servisná starostlivosť za mesiac 12/2023

120,00 EUR

STL-SUN, s.r.o

Obec Tuhrina

29. 1. 2024

OZ 5/2024

Školenie - Nájom poľnohospodárskej pôdy a možnosti zväčšovania pôdneho fondu obce

40,00 EUR

RVC Trnava

Obec Tuhrina

29. 1. 2024

OZ 4/2024

Školenie - Záškoláctvo a jeho právne postihovanie po aktuálnych legislatívnych zmenách

27,00 EUR

RVC Prešov

Obec Tuhrina

18. 1. 2024

OZ 3/2024

Školenie - Ročné zúčtovanie dane za rok 2023

27,00 EUR

RVC Prešov

Obec Tuhrina

18. 1. 2024

OZ 2/2024

Členský poplatok na rok 2024

55,40 EUR

RVC Prešov

Obec Tuhrina

18. 1. 2024

OZ 1/2024

Členský príspevok na rok 2024

110,98 EUR

ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Obec Tuhrina

17. 1. 2024

Faktúry 6-12/2023

platby

0,00 EUR

Obec Tuhrina

Slovak Telekom, a.s.

19. 12. 2023

VFA 23/2023

Refakturácia - N za Zemný plyn (SPP a.s) za mesiac 12/2023

238,00 EUR

Obec Tuhrina

Základná škola s materskou školou

19. 12. 2023

VFA 23/2023

Refakturácia - N za Zemný plyn (SPP a.s) za mesiac 12/2023

238,00 EUR

Obec Tuhrina

Základná škola s materskou školou

19. 12. 2023

VFA 22/2023

Refakturácia - N za energie za obdobie 1.9.2023-30.11.2023 - VSE a.s.

516,00 EUR

Obec Tuhrina

Základná škola s materskou školou

19. 12. 2023

VFA 21/2023

Refakturácia - Náklady za mesiac 11/2023 - Zemný plyn SPP

238,00 EUR

Obec Tuhrina

Základná škola s materskou školou

19. 12. 2023

VFA20/2023

Čierna plastová nádoba na odpad

20,90 EUR

Obec Tuhrina

Denisa Ferková

8. 11. 2023

VFA 19/2023

nájomné za užívanie nebytového priestoru za účelom jeho využitia ako prevádzka telefónnej ústredne z

254,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Tuhrina

8. 11. 2023

VFA 18/2023

Nájomné za účelom využitia na umiestnenie a osadenie anténového nosička k TÚ a k zariadeniu T - Mobi

20,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Tuhrina

8. 11. 2023

VFA 17/2023

Refakturácia energií (SPP, VVS) na základe nájomnej zmluvy

298,62 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Tuhrina

12. 10. 2023

OZ 19/2023

Seminár - Rozpočtové hospodárenie obce - Ekonomické minimum

50,00 EUR

Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre

Obec Tuhrina

12. 10. 2023

OZ 18/2023

Seminár - Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

40,00 EUR

Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre

Obec Tuhrina

10. 10. 2023

OZ 17/2023

Školenie - Miestne dane a poplatky

25,00 EUR

RVC Prešov

Obec Tuhrina

10. 10. 2023

OZ 16/2023

Skolenie - Správny poriadok pre obce s vydaním Potvrdenia

50,00 EUR

RVC Prešov

Obec Tuhrina

10. 10. 2023

OZ 15/2023

Pracovne stretnutie pre Matrikárov

305,00 EUR

RVC Prešov

Obec Tuhrina

27. 9. 2023

VFA 16/2023

Úhrada nájomného za rok 2023, na základe zmluvy č. 2/2023 - TU-2023/016-OCÚ-002

1,00 EUR

Obec Tuhrina

Základná škola s materskou školou

27. 9. 2023

VFA 15/2023

Prefakturovanie energií na základe Nájomnej zmluvy č.2/2022. Zemný plyn SPP za mesiac 9/2023

238,00 EUR

Obec Tuhrina

Základná škola s materskou školou

27. 9. 2023

VFA 14/2023

Prefakturovanie energií - na základe Nájomnej zmluvy 2/2022. VSE za obdobie 1.6.2023-31.8.2023, SPP

754,00 EUR

Obec Tuhrina

Základná škola s materskou školou

4. 9. 2023

ZF 6/ 2023 č. 409202301

Zborník 4. edície, príhovory - Matrika

125,00 EUR

Mgr. Martina Šlichtová - Vydavateľstvo Emócia

Obec Tuhrina

31. 8. 2023

OZ 14/2023

PZP

92,40 EUR

Superpoistenie s.r.o

Obec Tuhrina

31. 8. 2023

ZF 5/2023, číslo: 232908009

programové vybavenie - Homebanking

58,80 EUR

IFO soft s.r.o

Obec Tuhrina

10. 8. 2023

Zoznam faktúr 6/2023

Zoznam faktúr 6/2023

0,00 EUR

Obec Tuhrina

Obec Tuhrina

10. 8. 2023

Zoznam faktúr 5/2023

Zoznam faktúr 5/2023

0,00 EUR

Obec Tuhrina

Obec Tuhrina

10. 8. 2023

OZ 13/2023

Členský príspevok za rok 2023

8,00 EUR

Šarišské regionálne združenie matrikárok a matrikárov SR

Obec Tuhrina

13. 7. 2023

OZ 12/2023

Nedoplatok - RTVS

39,40 EUR

Rozhlas a televízia Slovenska

Obec Tuhrina

3. 7. 2023

ZF 4/2023 č. 2023030

Pracovné náradie - § 54 - NP udržania pracovných návykov - PUPN

252,85 EUR

JURiS s.r.o

Obec Tuhrina

3. 7. 2023

ZF 3/2023 č. 2023029

Pracovné náradie - § 54 - NP Podpora udržania pracovných návykov - PUPN

161,35 EUR

JURiS s.r.o

Obec Tuhrina

9. 6. 2023

Zoznam faktúr 4/2023

Zoznam faktúr 4/2023

Neuvedené

Obec Tuhrina

Obec Tuhrina

9. 6. 2023

Zoznam faktúr 3/2023

Zoznam faktúr 3/2023

Neuvedené

Obec Tuhrina

Obec Tuhrina

6. 6. 2023

VFA 7/2023 č.f.: 23007

Prefákturácia - Elektrina za obdobie 1.3.2023-31.5.2023.

516,00 EUR

Obec Tuhrina

Základná škola s materskou školou

6. 6. 2023

VFA 6/2023 č. f: 23006

Prefakturácia - zemný plyn za mesiac 5/2023

238,00 EUR

Obec Tuhrina

Základná škola s materskou školou

15. 5. 2023

OZ 11/2023

Poistenie nehnuteľnosti - KD, soc. byty za obdobie 13.6.2023-12.6.2024

684,52 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Tuhrina

15. 5. 2023

OZ 10/2023

Úrazové poistenie pre 24 UoZ, v rámci NP - Podpora udržania pracovných návykov - PUPN - § 54

240,00 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Tuhrina

15. 5. 2023

OZ 9/2023

Pracovné stretnutie matrikárok SR

195,00 EUR

ZORVC Martin

Obec Tuhrina

15. 5. 2023

OZ 8/2023

Seminár - Archivácia - vyraďovacie konanie v úradoch

25,00 EUR

RVC Prešov

Obec Tuhrina

15. 5. 2023

OZ 7/2023

Členský príspevok za rok 2023

42,48 EUR

Regionálne združenie miest o obcí Prešov - ŠARIŠ

Obec Tuhrina

15. 5. 2023

OZ 6/2023

Úrazové poistenie pre - 8 osôb ZUoZ- NP - Podpora zamestnanosti § 52 ÚPSVaR

26,00 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Tuhrina

15. 5. 2023

VFA 5/2023

Na základe nájomnej zmluvy - Prefaktúrácia VVS a.s, vodné za obdobie 10-12/2022 - 1.4.2023

67,72 EUR

Obec Tuhrina

Základná škola s materskou školou

15. 5. 2023

VFA 4/2023 č.f:23004

Na základe nájomnej zmluvy - prefakturácia SPP - za obdobie 1/2023

238,00 EUR

Obec Tuhrina

Základná škola s materskou školou

15. 5. 2023

VFA 3/2023 č.f: 23003

Na základe nájomnej zmluvy - Prefakturácia za zemný plyn za mesiac 3/2023

238,00 EUR

Obec Tuhrina

Základná škola s materskou školou

11. 5. 2023

63/2023 č.f. 230100031

Vedenie účtovníctva 3/2023

800,00 EUR

Úradovňa PO, s.r.o.,

Obec Tuhrina

11. 5. 2023

62/2023- č.f - 169223401-7-R

Manuál verejného obstarávania v kocke

150,00 EUR

Nakladatelství FORUM s.r.o.,

Obec Tuhrina

11. 5. 2023

61/2023 č.f - 202303

Obedy pre seniorov 3/2023

280,13 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Tuhrina

11. 5. 2023

60/2023 - č. f. 2342/23

Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK

344,58 EUR

Fúra s.r.o.

Obec Tuhrina

11. 5. 2023

59/2023 č.f - 2231104671

Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvo rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania

22,80 EUR

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský

Obec Tuhrina

11. 5. 2023

58/2023 - č.f: 2023101

Vypracovanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci - Výzvy na podporu operácii zameraných na rieš

600,00 EUR

MEDIINVEST Constulting s.r.o.

Obec Tuhrina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

TUHRINA

O našej obci

Obec sa rozprestiera v severozápadnej časti Slanských vrchov. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1397. Jej dejiny sú spojené s rodom Kecerovcov. Sakrálnou dominantou je rímskokatolícky kostol zasvätený Menu Panny Márie. V dedine je aj evanjelický kostol. V Tuhrinej je zriadená Základná škola s niekoľkými špeciálnymi triedami. Rozvoju kultúry prospieva zriadenie Kultúrneho domu a viacero športových udalostí sa odohráva na futbalovom ihrisku. Dedina je obklopená lesmi, ktoré boli i v minulosti zdrojom obživy miestnych obyvateľov. Príroda je bohatá na lesné plody.V miestnych tokoch žije rak riečny. Sú tu skvelé možnosti pre cykloturistiku. Severne od obce sa nachádza zrúcanina hradu Bodoň.


hore